Campus roll i framtiden

Campus Skellefteå spelar en viktig roll i arbetet mot Skellefteås 2030-mål. Hur ska vi utveckla området och verksamheten? Ska Campus vara en katalysator och motor för idé- och innovationsarbete? En naturlig mötesplats för många och en attraktiv plats för studenter, forskare, företag, organisationer? Kort och gott, vilken typ av Campus behöver framtidens Skellefteå?

Vi behöver dina tankar, åsikter och insikter för att skapa ett Campus i takt med tiden och utifrån
Skellefteås behov. Vi vill därför bjuda in dig till dialogmöten där vi diskuterar utvecklingen av Campus
i rundabordssamtal. Välj det datum som passar dig. Vi bjuder på frukost, lunch eller middag.

DIALOGMÖTEN
Välj datum:
Måndag 14 maj kl 17.00-18.30
Tisdag 15 maj kl 7.30-9.00
Tisdag 15 maj kl 11.30-13.00

Plats: Campus Skellefteå, restaurangen

Dina tankar är viktiga för oss. Välkommen!

Klicka här för anmälan!

Sista anmälningsdag 4 maj 2018.

För mer information
kicki.krane@skelleftea.se
johnny@skellefteasciencecity.se