Campus roll i framtiden

Campus Skellefteå spelar en viktig roll i arbetet mot Skellefteås 2030-mål. Hur ska vi utveckla området och verksamheten? Ska Campus vara en katalysator och motor för idé- och innovationsarbete? En naturlig mötesplats för många och en attraktiv plats för studenter, forskare, företag, organisationer? Kort och gott, vilken typ av Campus behöver framtidens Skellefteå?

Var med och bidra till Campus utveckling – svara på enkäten här!

För mer information:
kicki.krane@skelleftea.se
johnny@skellefteasciencecity.se