Så förbereder sig Skellefteå för tillväxt

15 maj 2020

Skellefteå kommun förväntas växa kraftigt de närmaste åren. Med det kommer många frågor.
Några av de vanligaste är: Var ska alla bo? Var ska arbetskraften komma ifrån? Hur ska trafiken lösas? Kommer vi att få energibrist? Kommer marken att ta slut? Läs vidare för några lugnande besked – kapaciteten finns.

Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun, poängterar:

– Det finns en positiv anda i Skellefteå och en vilja att växa tillsammans. Skellefteå är en mycket bra plats för den nya industrin att växa på. Vi har kunskap, mark och stora tillgångar till grön energi genom bioenergi, vatten och vind. Vi har den värdefulla skogen och träindustrin. Här finns väldigt goda förutsättningar för en hållbar tillväxt, så när Northvolt sökte en etableringsort fanns det ingen som kunde matcha vårt erbjudande.

Har Skellefteå den infrastruktur som krävs?

– Jag ser de tekniska lösningarna som det enkla i kråksången, den grundläggande infrastrukturen finns redan idag. Vi har ett stort antal skolor i många tätorter och bygger ett antal större nya. Vattenverket i Medle har en mycket stor kapacitet och energiförsörjningen är mycket god, även med tanke på en stor tillväxt, berättar Lars Hedqvist.

FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION

Seved Lycksell är affärsområdeschef för infraservice på Skellefteå Kraft. Han menar att Skellefteå kommer att kunna hantera den framtida energiförsörjningen på ett galant sätt.

– Utifrån de etableringar som är aktuella idag kan vi leverera den effekt som behövs. Det finns en överkapacitet och vi ser även stora möjligheter till ännu högre kapacitet som också tar höjd för fortsatta etableringar. Vi är mycket väl rustade för den tillväxt vi kan se med Northvolt och framtida underleverantörer, säger Seved. Han pekar även på hållbarhetsaspekten:

– I grunden finns en nästan 100-procentig förnybar energiproduktion. God kapacitet med hållbar och relativt billig energi lockar företag från hela världen. Det finns förutsättningar för att bygga vidare på förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och pålitliga fiberlösningar. För tung infrastruktur tar det ofta längre tid att få tillstånd och att bygga, därför är det viktigt med en tidig dialog med företagen om kommande etableringsplaner.

VÄG OCH JÄRNVÄG BEHÖVS

När det gäller hur trafiken ska lösas i framtiden  betonar Lars Hedqvist att det behövs en satsning
på såväl väg som järnväg.

– Vi har i grunden ett bra vägnät med hög standard, men det är inte dimensionerat för en befolkningsökning på 30–40 procent. Vi har fortfarande lite byastruktur kvar, där alla vägar möts i centrala Skellefteå, och det vore bättre att flytta E4 från centrum och leda om trafiken även från väg 372 och väg 95. Vi för en kontinuerlig och bra dialog med Trafikverket i de frågorna.
Norrbotniabanan beräknas vara färdig för trafik i Skellefteå först 2030. Fram till dess krävs andra
lösningar för att klara en ökad transport – inte minst över havet.

– Northvolt kommer primärt att ta in råvaror via sjöfart och vi ska bygga ut hamnen för större och  mer djupgående fartyg. Det kommer också att uppföras ett logistikcenter i hamnen, med batteridrivna lastbilar som trafikerar sträckan till Northvolts anläggningar, säger Lars.

En stor fråga är var alla nya Skellefteåbor ska bo någonstans, men mark finns det gott om och många är intresserade av att bygga.

– Om vi får en befolkningsökning på 30 000 människor skulle det innebära att vi behöver 14 000 nya bostäder. Redan nu har vi planer för cirka 10 000 bostäder i Skellefteå med omland, så vi skulle behöva 4 000 till. Kommunen har ett stort markinnehav och kan förvärva mer om det skulle behövas. Tidigare har kreditgivare och investerare tittat förbi Skellefteå, eftersom man har tyckt att det var för hög risk att bygga, men det har vänt om helt. Nu konkurrerar många om att få bygga, säger Lars.

Skellefteå kommun arbetar för att det ska skapas fler privata jobb och fokuserar arbetet utifrån tre
områden: starta, etablera och utveckla.

– Vi jobbar för att stötta näringslivet med allt från en väg in för idébärare till stöd för befintliga företag när de behöver växla upp eller ner och att ge service till företag som vill flytta sin verksamhet till Skellefteå. Några branscher som är särskilt prioriterade är energisektorn, hållbart byggande och trä, mineralutvinning samt IT och spelsektorn, säger Anja Palm, biträdande näringslivschef.

Kompetensförsörjning är en ständigt aktuell fråga där Skellefteå kommun tillsammans med andra aktörer, inom och utanför kommunorganisationen, arbetar med att säkerställa den kompetens som näringslivet efterfrågar. För IToch spelbranschernas räkning har det jobbats strategiskt med utveckling sedan 2014. Här har mycket hänt – bland annat startar fyra nya utbildningar inom digital sektor i Skellefteå i höst.

– Det är avgörande för en kommuns ekonomi att det finns ett starkt näringsliv, det är genom skatteintäkter som hela vår välfärd finansieras. Jag tycker att vi ska vara stolta över våra företagare – för mig är de hjältar, påpekar Anja.

ARRANGERA OCH INFORMERA

Fler i arbetsför ålder behöver flytta till Skellefteå för att klara tillväxten och efterfrågan från företagen. En viktig del i Skellefteå kommuns arbete är att attrahera nya invånare till kommunen.

– Vi arbetar framför allt för att få hit inflyttare genom arrangemang och kommunikation, främst i närregionen och Stockholmsområdet. Bland annat har vi vårt populära event för utflyttade Skellefteå- och Piteåbor på Skansen varje år – senast kom tusen personer. Vi har också hela 8 000 läsare av Skellefteå-tidningen som bor utanför Skellefteå kommun, berättar kommunens marknadschef Helena Renström.

– Ofta flyttar man till en universitetsort för att studera. Ju kortare avståndet är, desto större chans att man återvänder. Därför är universiteten i Umeå och Luleå jätteviktiga för Skellefteå. Men inflyttarna kommer också från andra länder, och deras kompetens behöver vi ta vara på, säger Helena.
Skellefteås utveckling just nu är historisk och innebär en del utmaningar – men Lars Hedqvist ser främst möjligheter:

– Vi har gått från en position där ingenting händer till att vara intressanta. Jag känner ingen oro för att vi inte ska klara den här utmaningen. Vi har både förutsättningar och full kontroll. Jag skulle vilja säga att vi är i en mycket bra position i Skellefteå idag.