Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet

”Nytt verktyg hjälper företag att bli mer jämställda och förbättra affärerna”

04 juni 2020

Vid Luleå tekniska universitet har man utvecklat och lanserat ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer. Inkluderande affärsmodeller för bättre konkurrenskraft.

Richer business

Verktyget Richer business är framtaget i samverkan mellan forskare och företag och ska hjälpa användarna att  självkritiskt granska hur just deras företag agerar inom fyra olika scenarion med fokus på sex olika områden: kundvärde, kapital, kompetens, kollaboration, kommunikation och kultur.

– Användarna kan också få hjälp med att formulera normkritiska förhållningssätt. Att luckra upp normtunga verksamheter är ett sedan tidigare känt trick för att nå bättre resultat i en verksamhet, säger Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Richer business har tagits fram i samarbete mellan forskare och företag. Utgångspunkten för verktyget är att inkluderande affärsmodeller bidrar med en normkritisk och normkreativ utveckling av befintliga affärsmodeller. Därmed ger de ytterligare möjligheter till värdeskapande. Målet med jämställdhetsprocessen är att byta en gammal affärsmodell till en ny, såväl i tanke som handling.


– Inkluderande affärsmodeller handlar om att tillvarata mångfald. När olika perspektiv möts uppstår en bredare förståelse av vilka utvecklingsbehov som finns i organisationer och samhällen, avslutar Jeaneth Johansson.

Gender Smart Arena

Verktyget har tagits fram inom projektet Gender Smart Arena, ett samarbete mellan universitetet, företag och kommuner som syftar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten.

Ida Lindh--I Skellefteå riktade vi oss inledningsvis till It-företag då vi ser att det fortfarande är en väldigt mansdominerad bransch, även i de nya företagen som startas. Detta avspeglas också på utbildningarna. Därför ville vi ha med dem för att utveckla och testa verktyg och nya arbetssätt under projekttiden, för att se om det gjorde någon skillnad. Jätteroligt att det nu har resulterat i ett verktyg som kan användas av alla typer av företag. Säger Ida Lindh, Skellefteå kommun.


Historiskt har företags- och innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Genom att fler grupper ges möjlighet att påverka utbudet och utformningen av framtidens produkter, tjänster och värdekedjor kan man på ett bättre sätt erbjuda  lösningar anpassade till alla målgrupper och verksamhetsområden.

Inkluderande affärsmodeller ger ökad konkurrenskraft

Utgångspunkten för Richer business är att inkluderande affärsmodeller bidrar med en normkritisk och normkreativ utveckling av befintliga affärsmodeller och därmed skapar ytterligare möjligheter till värdeskapande. Målet med jämställdhetsprocessen är att byta en gammal affärsmodell till en ny, såväl i tanke som handling.


 

– Det här är ett verktyg för företag och organisationer som vill bli mer genusmedvetna och samtidigt mer konkurrenskraftiga. Om företag och organisationer tar vara på en större mångfald av kompetens och drivkrafter i utvecklingen av nya produkter och tjänster, bidrar det till en mer förtjänstfull affärsmodell, säger Paula Wennberg vid Centrum för distansöverbryggande teknik, Luleå tekniska universitet.

Historiskt har företags- och innovationsutveckling kretsat kring ett fåtal människor och perspektiv, främst män med expertis inom teknik, industri och naturvetenskap. Genom att fler grupper ges möjlighet att påverka utbudet och utformningen av framtidens produkter, tjänster och värdekedjor kan man på ett bättre sätt erbjuda  lösningar anpassade till alla målgrupper och verksamhetsområden.


– Inkluderande affärsmodeller handlar om att tillvarata mångfald. När olika perspektiv möts uppstår en bredare förståelse av vilka utvecklingsbehov som finns i organisationer och samhällen, avslutar Jeaneth Johansson.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Paula Wennberg, projektledare vid Luleå tekniska universitet, paula.wennberg@ltu.se
Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, Jeaneth.Johansson@ltu.se