Om Morgonmötet

Morgonmötet är en öppen mötesplats för dig som verkar i, eller är intresserad av, Skellefteås näringsliv. Nästa morgonmöte sker den 1 oktober och då lyfter vi följande ämne; "Omställning och framtidstro trots pandemi".
Nu finns även möjligheten att mingla live med andra deltagare i samband med mötet. Välkommen att delta!

Näringslivskontoret tar denna gång pulsen på ett antal lokala företag som har ställt om sina verksamheter till följd av pandemin.
Förra vårvintern ställdes i princip allt på sin kant och oron blev stor hos de flesta av oss. I denna sändning får vi se och lyssna på företag som på olika framgångsrika sätt justerade, ändrade och utvecklade sina tjänster och produkter samt deras tankar om framtiden.

Medverkande:

Anna Kaiding, hotellchef Hotel Victoria

- Hur har de klarat pandemin och vad ser de framför sig nu när de har gjort en nystart av restaurangen?

Mikael Lindberg, VD Jörnträhus

- Hur har de lyckats att flerdubbla antalet anställda, fyllt orderböckerna med råge och hittat nya samarbetsmöjligheter på bara ett par år?

Magnus Edlund, platschef Laitis Skellefteå

- Hur har de hittat nya möjligheter att bli "totalentreprenör" gällande tjänster till stora etableringar och hur påverkar det utbudet av tjänster och produkter? Hur är framtidstron?

Peter Bäcklund, avdelningschef Bravida Skellefteå

- Hur fick de planera om, tänka nytt och nyttja personalen på bästa sätt samt hur ser behoven av nyrekryteringar ut?

Mattias Broman, koncernchef Nordelektro

- Hur lyckades de på kort tid att ställa om verksamheten? Hur ser de på vikten av lokalt samarbete och hur känns framtiden?

Välkommen att delta på Morgonmötet den 1 oktober!

Från och med Morgonmötet den 5 november hoppas vi kunna återgå till fysiska möten i kombination med digital sändning.

_________________________________________________________________

Så här minglar du live fredag 1/10 från kl. 07.30-08.00
Gå in på
FÖLJANDE LÄNK (OBS! Fungerar enbart via dator)
Skriv  in ditt namn och vilket företag/organisation du tillhör. När du är inloggad kan du i deltagarlistan se vilka som är där och  dra din bild till den eller de du önskar prata med. Sedan sker ett  videomöte live med enskilda personer eller i grupp - som ett vanligt möte, fast digitalt. Hoppas att vi ses där!

Så här ser du Morgonmötet:
När: Fredag 1/10 från kl. 08.00, men finns även tillgängligt att se i efterhand.
Hur:
Digitalt, ingen föranmälan krävs. Alla är välkomna att titta.
Var: www.norran.se, www.facebook.com/skelleftea.se och www.facebook.com/naringslivskontoretskellefteakommun

Vid frågor, kontakta oss via: naringsliv@skelleftea.se

Teman Morgonmötet 2021:

3 sept "Aktivt, säkert och hållbart resande inom Skellefteå kommun"

4 juni "Hur kan vi attrahera kompetens för Skellefteås tillväxt?

7 maj "Omvandlingskontoret - en samlande kraft för en unik samhällsomvandling"

9 april: "Showroom Skellefteå, Cybersäkerhetsutbildning och Northvolts nya stororder"

5 mars: "Vindkraft i vår region"

5 februari: "Livskraft i Skellefteås omland"

Behandling av personuppgifter:
När du anmäler dig till Morgonmötet sparas dina uppgifter som du angett i formuläret (namn, företag, e-post, ev allergi). I samband med anmälan får du svara på en fråga om du vill bli upplagd i vårt utskicksregister för näringslivskontorets nyhetsbrev. De som svara JA läggs till i registret för nyhetsbrevet, övriga adresser raderas. De sparade uppgifterna används endast i syfte att skicka ut nyhetsbrev och kommer aldrig att delas ut till tredje part. I registret sparas namn, företag och e-postadress. Vill du bli avregistrerad från nyhetsbrevet finns en avregistreringslänk i nyhetsbrevet som du klickar på, eller så kan du kontakta naringsliv@skelleftea.se för att plockas bort från registret.

Tidigare teman:

Teman Morgonmötet 2019:
1 mars: "Lärdomar från Teslas Gigafactory"
5 april: "Vad händer när robotarna tar över?"
3 maj "Var i hela världen kommer alla nyanställda ifrån?"
14 juni: "Är ett bra näringslivsklimat något att bry sig om?"
6 september: "Hur påverkas tjänsteföretagen av allt som händer i vår region?"
4 oktober: "Om bostadsbyggandet i vår kommun"
8 november: "Vikten av Inrikesflyget för Skellefteås utveckling"
6 december - Norrbotniabanan - ur tre perspektiv

Teman Morgonmötet 2020:

4 december Extrainsatt Morgonmöte ”Minska smittspridningen på våra arbetsplatser”
15 januari: Extrainsatt morgonmöte. "Besök från Reno; Renos resa för kompetensförsörjning."
7 februari: "Hur kan den ideella sektorn bidra till ett växande Skellefteå för alla".
13 mars: "Digitalisering & Artficiell Intelligens"
3 april: Webbsänt morgonmöte. "Hur påverkas vi av Covid-19"
8 maj: Webbsänt morgonmöte. "Företagsutveckling i tider av Covid-19 samt uppdatering kring Northvolt"
12 juni: Webbsänt morgonmöte. "Hemestra i vår närregion samt Kulturhuset och dess partnerskap"
4 september: "Skellefteå -centrum för den gröna omställningen"
6 november: "Den attraktiva platsen"
11 december: "Det digitala mötet"