Studentboende i toppklass i Skellefteå

27 augusti 2018

Skellefteå är en av Sveriges bästa städer för studenters boendemöjligheter. Det visar en årets nyutkomna rapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS.
– Vi är glada över den unika bostadsgaranti som vi kan erbjuda. Att Skellefteå ska vara ett attraktivt alternativ för studenter är viktigt för utvecklingen, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar årligen bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna i respektive stad kontaktas och bedöms efter ett antal kriterier som ska garantera studenter en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.

Studieorterna listas med tre olika färgkoder:
•Grön – om den kan erbjuder studenter ett tryggt boende inom en månad.
•Gul – om den någon gång under höstterminen erbjuder studenter ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.
•Röd – om den inte erbjuder studenter ett boende under höstterminen.

”Överskott av bostäder”

När SFS-rapporten för 2018 publiceras visar den att Skellefteå, liksom de senaste åren, hamnar i toppkategorin. Skellefteå är en av nio studieorter som grönmarkeras bland de totalt 33 studieorterna som granskats.
I rapporten motiverar SFS grönlistningen av Skellefteå enligt följande: ”Studenter som söker sig till Skellefteå kan luta sig mot en bostadsgaranti som även detta år ser ut att upprätthållas. Då Umeå universitet dragit ned på utbildningsplatser i Skellefteå har det resulterat i att det snarare finns ett överskott av bostäder. Bostadsbolaget Skebo har även ett nödboende för studenter som behöver boende innan inflytt till den permanenta bostaden är möjlig, vilket upplevs minimera risken för att någon ska behöva hoppa av eller tacka nej till en utbildningsplats.”

Boendebokning på hemsidan

Skebos bostadsgaranti gäller studenter som blivit antagna vid Luleå tekniska högskola eller Umeå universitet med Skellefteå som studieort. Även annan eftergymnasial utbildning på Campus i Skellefteå omfattas. Enda kravet är att utbildningen ska vara minst 18 veckor lång.
– På vår hemsida kan en student som har fått sitt antagningsbesked boka sitt boende. Att en aktör som SFS bedömer oss som de gör är ett kvitto på att vi håller vad vi lovar studenterna, säger Anna Ersson.

Fakta / SFS kriterier för ett tryggt boende

•Studenten: Alla studenter med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin ska erbjudas boende. Det spelar ingen roll om studenten är folkbokförd i kommunen sedan tidigare eller inte.
•Kontrakt: Permanent förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.
•Boendeform: Hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt (exempelvis dubblett eller tripplett).
•Läge: Boendet som erbjuds ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från högskolan med bra kollektivtrafik.
•Kostnad: Rimlig hyra i relation till studiemedel. En rimlig hyra är 35 procent av studentens inkomst.
•Tillträde: Tillträde till bostaden senast 30 dagar efter att anmälan om studentboende har registrerats, alternativt tillträde till terminsstart. Ingen första eller sista anmälningstid ska finnas.

 

SFS-rapporten i sin helhet:

https://www.sfs.se/sites/default/files/sfs_bostadsrapport_2018_0.pdf