Inspiration

Här hittar du inspiration, material och tips på hur du kan använda platsvarumärket i din kommunikation.

 

Det här är Skellefteå, det här är vi

Det är vi tillsammans som äger bilden av Skellefteå. Och det är vi som ska se till att den fortsätter att vara sann. Genom att vara med och sprida den kan du hjälpa till.


Platsen Skellefteå har en egen visuell identitet och symbol. Skellefteås logotyp kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Till exempel kan företag eller föreningar märka sitt material med den när de vill visa upp var de kommer ifrån. Då blir det samtidigt en tydlig röst i det stora arbetet med att sprida den gemensamma bilden och utveckla Skellefteå som plats.

Men platsvarumärket innehåller så mycket mer också.  Här kan du hitta material att inspireras av och använda i din egen kommunikation.
För det är vi tillsammans som äger bilden av Skellefteå.