Starta företag

Skellefteå har en lång historia av modiga entreprenörer som sett potentialen i regionens rika naturtillgångar och bestämt sig för att ta tillvara möjligheterna. Än i dag finns samma självklara inställning att gå från tankar och ord till handling, för att i slutändan kunna förverkliga sina idéer. Har du vad som krävs för att bli en av alla modiga entreprenörer i Skellefteå?

På den här sidan hittar du länkar till resurser där du kan få rådgivning för att komma igång med ditt företagande.

 

NyföretagarCentrum
NyföretagarCentrum Skellefteå ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.
NyföretagarCentrum

 

Business Development Centre for immigrant entrepreneurs
Skellefteå Kommun, Näringslivskontoret facilitates Immigrant Entrepreneurs with business ideas to set up, operate and develop new business ventures. This service is in collaboration with ABI, ALMI, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, LTU Business, Migrationsverket, NyFöretagarCentrum, Skatteverket, Verksamt, VUX/SFI, among others.
Read more


Arctic Business Incubator
Arctic Business Incubator är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer. Vår uppgift är att utveckla entreprenörer och deras innovativa affärsidéer till lönsamma och livskraftiga internationella bolag. ABIs verksamhet är kostnadsfri under inkubatorstiden. Vanligtvis arbetar vi med bolaget under ca 3 år, med fokus på affärsutveckling, finansiering och att bygga starka team. ABI ägs till lika delar av LTU Holding, Norrlandsfonden, Norrbottens Läns Landsting, Luleå och Skellefteå kommun. Verksamhetens finansieras också via Vinnova.
ABI
FB https://www.facebook.com/ArcticBusinessIncubator/?fref=ts 

Skellefteå Startup Labs
Skellefteå Startup Labs är ett praktiskt orienterat program där vi formulerar och vässar entreprenörers affärsidéer. Programmet drivs av Arctic Business Incubator och består av sex workshoptillfällen samt coachning av ABIs affärscoacher. Deltagarna har också möjlighet att sitta och arbeta med sina idéer i The Great Northern” under programmet. Skellefteå Start Up labs är en del inom EU-projektet Smart Tillväxt som leds av Skellefteå Kommun.
Skellefteå Start up Accelerator


Almi Nord
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Kontakta Almi i frågor som rör innovativa idéer, starta/utveckla och köpa företag. Om du är en företagare i ett tillväxtskede finns Almi Nords program TRIUMF som framför allt ger inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare. Programmet vänder sig till nyckelpersoner i unga och marknadsetablerade företag med stor tillväxtpotential.
Almi har i sin verksamhet även Mentorprogrammet och IFS-rådgivning där man som företagsledare får tillgång till en mentor som är en erfaren person från näringslivet. Almis IFS-rådgivning riktar sig mot entreprenörer med utländsk bakgrund i tidig fas, där erbjuds man en personlig rådgivning och praktiskt stöd, hjälp med olika frågor som rör start eller köp av företag.
Almi Nord


Coompanion
Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta företag tillsammans i kooperativ eller annan demokratisk samverkan. Vår rådgivning är kostnadsfri och vi hjälper er från idé till start av företag.
Coompanion Nord 
Facebook


Krenova
Krenova är en kostnadsfri resurs för professionella kreatörer inom kulturella och kreativa näringar såsom- konst, litteratur, grafisk form, kommunikation, scenkonst, turism, spelutveckling, design, kulturarv etc. På Krenova kan man ansöka om att under ett års tid få en kontorsarbetsplats, utbildning, stöd och support för att kunna utveckla som entreprenör, nå större lönsamhet och hitta nya samarbetsformer.
Denna resurs är möjlig tack vare Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Lycksele kommun, Arvidsjaur kommun samt Tillväxtverkets strukturfond.
Krenova
Facebook


Smart Tillväxt
Smart tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun, Skellefteå kommun och Älvsbyns kommun som arbetar för att skapa förutsättningar för:
- ökat nyföretagande
- fler nya innovationer ut på marknaden
- ökad tillväxt i befintliga företag
- fler växande företag, i nya och befintliga branscher

Finansiering sker genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun samt Älvsbyn kommun. Projektperioden sträcker sig från 2015-08-01 – 2018-11-30
Smart Tillväxt

 

Verksamt.se
På Verksamt.se hittar du information och tjänster från myndigheter som du kan behöva som nystartat företag.
Verksamt.se