Stöd och omsorg

De flesta människor kommer under någon period av sitt liv att vara i behov av stöd och omsorg. För vissa kan behovet vara tillfälligt och för andra långvarigt.

Här har vi samlat ett antal länkar för att man enkelt ska hitta den hjälp man söker om man är i behov av stöd och omsorg.

Stöd och hjälp

Stöd och krisjourer 
Centrum för kvinnofrid
Ekonomi och socialbidrag
Trygg och säker
Invandring och Integration

Sjukhus och hälsocentraler

Skellefteå Lasarett 
Landstinget hälsocentraler
Att välja hälsocentral 
Hälsoupplysningen

Tandläkare

Folktandvård

Stöd till familjen

Stöd till dig och din familj
När man blir äldre
Att leva med funktionshinder

Ska vi träffas?

Mötesplatser för unga och vuxna
Mötesplatser för äldre

Borgerlig vigsel, partnerskap och begravning

Att gifta sig borgerligt
Borgerlig begravning