Omsorg och stöd

De flesta människor kommer under någon period av sitt liv att vara i behov av stöd och omsorg. För vissa kan behovet vara tillfälligt och för andra långvarigt.

Här har vi samlat ett antal länkar för att man enkelt ska hitta den hjälp man söker om man är i behov av stöd och omsorg.

Stöd och hjälp

Stöd och omsorg 
Våld och hot
Ekonomi och försörjningsstöd 
Trygg och säker
Invandring och Integration

Sjukhus och hälsocentraler

Skellefteå Lasarett 
Landstinget hälsocentraler (centrala stan)
Att välja hälsocentral 
Hälsoupplysning

Tandläkare

Tandvård

Stöd till familjen

Stöd till familjen
Stöd för personer med funktionsnedsättning

Ska vi träffas?

Mötesplatser 
Aktiviteter och mötesplatser för seniorer

Borgerlig vigsel, partnerskap och begravning

Att gifta sig borgerligt
Borgerlig begravning