Teknik på nya Exploratoriet – levande och roligt

26 januari 2017

Teknik påverkar oss hela tiden – överallt. Men hur fungerar egentligen det vi tar så självklart i dag?
Exploratoriet – Skellefteå science center – har öppnats i samarbete mellan kommunen och näringslivet för att låta besökarna inspireras, utbildas och leka med teknik och naturvetenskap.

Inne i ena hörnet håller några skolungdomar på att forma ett helt landskap med en speciell deg. Berg, dalar och hav breder ut sig. Höjdkurvor projiceras uppifrån och ner på landskapet.
– Kolla, du kan till och med få till en naturlig erosion, säger verksamhetschefen David Hübinette fascinerat och knådar till bergsmassorna med händerna.

Exploratoriet håller till på Nordanå i den gamla sporthallen som är ombyggd – här breder det högteknologiska ut sig över två våningar – alldeles bakom muséet som samlar vår historia. Kontrasterna mellan byggnaderna gör Nordanåområdet levande. Exploratoriet kom till för att stimulera kunnande inom teknik och naturvetenskap. Skellefteå har en lång tradition av en framgångsrik basnäring som bygger på innovativa lösningar. När planerna på Exploratoriet växte fram, föll det sig naturligt för de stora företagen i Skellefteåbygden att vara med och bidra.
– Samarbetet med de stora aktörerna, tillsammans med några mindre, har gjort att vi fått till den här fantastiska möjligheten till praktiskt lärande. Vi behöver fler ungdomar som intresserar sig för tekniska och vetenskapliga yrken, säger David.
– Men det handlar också om att ge skolungdomarna en insikt i företagandet som varit med att bygga upp bygden och att skapa en stolthet, säger han.

Det finns 19 science centers i Sverige, Skellefteås är det enda mellan Luleå och Härnösand. De är alla organiserade nätverk och förtrogna med skolornas läroplaner för att kunna erbjuda eleverna insatser mot utbildningarna de läser. På Exploratoriet finns 800 kvadratmeter utställningsyta som till största delen består av fyra stora utställningar under vintern och våren med tydlig koppling till Skellefteå. De två först nämnda pågår just nu.

”Staden vi bor i”
I samarbete med Skellefteå kommun har Exploratoriet tagit fram det kretslopp som finns i anslutning till staden. Här kan besökarna bygga ett avloppssystem på experimentborden, prata med en talande toalettstol och lära sig hur avfall tas om hand.

”Skog och trä”
Vilken nytta gör egentligen skogen? Här finns familjeägda träförädlingsföretaget Martinsons med och ger besökarna en insikt i skogsbruket, vilken nytta den gör för miljön och vad skogen kan brukas till.

”Sol, vind och vatten”
I vattenlandet får du känna på vattnets kraft, något som Skellefteå Kraft varit med och byggt upp. Utställningen riktar sig mot energins olika flöden. Känn på vinden genom att bygga enkla vindsnurror, eller upplev solenergin genom solceller. Utställningen öppnar i slutet av februari.

”Metaller”
Metallerna är viktiga för vår teknologiska utveckling – det är något som Boliden visar i den här utställningen. Smältverket Rönnskär är exempelvis världsledande inom återvinning av metallskrot. Utställningen kommer att byggas succesivt under våren, och beräknas vara i sin fulla drift under sommaren.

Vad vill ni förmedla med alla utställningar?
– Rent generellt så går samhällsutveckling och teknik ihop. Vi vill hjälpa till och påverka ett intresse för teknik och naturvetenskap – det behövs nya tekniker ute på arbetsmarknaden. Med experiment och spännande utmaningar inom fysik, kemi, teknik, astronomi och ekologi hoppas vi kunna visa hur roligt det är, säger David.

Nu under årets mörkaste månader med avslut efter sportlovet pågår en ljusutställning under namnet ”Ljus och optik”. Den har ett 20-tal experimentstationer med bland annat blixtar, färger och optik.
När programmen släpps inför varje termin har skolorna chans att boka tider för sina elever. Från Björkskolan var NO-läraren Camilla Lundahl på plats med sin högstadieklass.
– Att få praktiskt prova på det vi läser om betyder jättemycket för eleverna. Här kan de få en större bild av NO-teknik och förklarat hur allt fungerar. En del elever kanske har tappat den positiva bild man haft av naturorienterade ämnen, men här hoppas vi kunna väcka det till liv. När man kan förklara allt som eleverna upplever i vardagen på ett praktiskt och roligt sätt på ett och samma ställe är det lättare att nå fram till dem, säger Camilla.

Niondeklassaren Juliana Cardenas Pinzón gick runt bland stationerna på utställningen ”Ljus och optik” för att prova allt.
– NO är det bästa jag vet. Jag är typ beroende av kemi och att experimentera. Jag vill lära mig så mycket som möjligt för att bli kemilärare i framtiden, säger Juliana.