Hyra ut

Har du ett rum, en stuga eller en hel fastighet i Skellefteå kommun som du skulle vilja hyra ut? Det finns ett antal olika vägar att gå.

Nya företagsetableringar och samhällsutvecklingen i vår region kommer att öka inflyttningen vilket ställer krav på fler bostäder, på både kort och lång sikt. Även om det byggs mycket nytt i Skellefteå så är det önskvärt att även nyttja befintliga fastigheter i den mån de är tillgängliga.  Har du ett rum, en stuga eller en hel fastighet som du skulle vilja hyra ut så finns det ett antal olika vägar att gå. Här listar vi några exempel.

 

Privat uthyrning

Det finns ett antal webbplatser där du kan registrera din bostad för uthyrning. Exempelvis:

 

Bostadsförmedling

I Skellefteå finns även företag som har som affärsidé att förmedla boende och hjälpa till vid bostadsuthyrning och byte av bostad. Här finns:

 

Skellefteå kommun gör inget urval vid förteckning av företag på portal.skelleftea.se. Om ditt företag borde finnas med på den här sidan men inte gör det, kontakta då Skellefteå kommun via marknad@skelleftea.se 
 

Northvolt söker bostäder för sina anställda och partnerns!

Anmäl ditt intresse för att hyra ut till Northvolt och partners via adressen nedan. Beskriv ditt erbjudande och glöm ej kontaktuppgifter.
Du anmäler dig här

 

VANLIGA FRÅGOR VID UTHYRNING

Vad säger reglerna?
Du får hyra ut ditt fritidshus eller permanenta hus för upp till 40 000 kronor per år skattefritt – plus att du får göra ett avdrag på 20 procent av hyresintäkten. Det blir alltså 50 000 kronor per år – skattefritt. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.
Alla hyresintäkter utöver detta beskattas med 30 procent.

Vad ska man tänka på?
För en längre uthyrning är det bra att skriva ett kontrakt. På exempelvis Villaägarnas riksförbunds hemsida finns bra mallar för kontrakt.

Vad kan man ta i hyra – vad är skäligt?
Enligt 12 kap jordabalken, den så kallade hyreslagen, är hyran inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för hus, som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Hyran ska bestämmas till ett bestämt belopp. Hyr man ut möblerat så kan man ta en särskild avgift för det.

Vad ska ingå i hyran?
När man hyr ut sin bostad under en längre tid brukar man tala om kallhyra. Då får hyresgästen betala alla löpande kostnader för till exempel el, värme, vatten, sopavgifter och bredband utöver månadshyran.

Ska jag kräva förskottsbetalning på hyran?
Det kan vara en god idé att be hyresgästen betala ett par månaders deposition vid längre uthyrning.  Om det skulle finnas skador när hyresgästen flyttar så finns möjligheten att göra en reglering innan återbetalning. Detta bör dock stå klart och tydligt i hyresavtalet.

Om vi bara vill hyra ut källaren då?
För dig som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av ditt hus till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri.

Om jag bor i bostadsrätt då?
Det är upp till varje enskild bostadsrättsförening att godkänna om du får hyra ut eller inte.

Om jag bor i hyresrätt då?
Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, annars riskerar du att bli av med hyreskontraktet. Kontrollera vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning där du bor. När du fått tillstånd får du inte ta ut högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut möblerat gäller ett påslag på 15 procent på hyran.

Gäller min försäkring även om jag inte bor där?
Det är olika, vissa bolag har tilläggsförsäkringar. Om du ska hyra ut är det viktigt att du kontrollerar hur just ditt försäkringsbolag ställer sig till uthyrning. Kräv också att hyresgästen har egen hemförsäkring och att du får en kopia på försäkringsbrevet utfärdat på rätt adress.

Var det allt eller?
Underlätta så mycket du bara kan för hyresgästen. Sätt gärna ihop en skriftlig information kring de speciella saker man ska tänka på i ditt hem. Hur fungerar eventuellt larm, var finns brandsläckaren och alla brandvarnare och var sitter huvudkranen till vattnet, vad är lösenordet till ditt wifi och hur sätter man på tv:n?
En lista med instruktioner kring vad som gäller med städning och skötsel kan också var till stor nytta och vart hyresgästen kan vända sig vid frågor, stora som små. Tipsa gärna på saker i närområdet som kan vara bra att veta.

ANDRA SAKER ATT TÄNKA PÅ:

  • Kontrollera din hyresgästs betalningsförmåga. Kronofogden vet om det finns obetalda skulder.
  • Ta referenser.
  • Gör en besiktning vid in- och utflytt och låt hyresgästen skriva under.
  • Upprätta även en inventarieförteckning som hyresgästen får skriva under om du hyr ut möblerat.

Källa: Fastighetsägarna, Villaägarna