Karriär

I Skellefteå finns perfekta möjligheter att ge din karriär ett riktigt lyft. Här har nytänkande innovatörer och entreprenörer länge ut­vecklat idéer som ligger till grund för nationellt och internationellt starka varumärken.

Med en kärna knuten till malmen, skogen och älven föds ständigt nya arbetstillfällen inom ett växande spektra av branscher.

Traditionellt sett har områden som verk­stad, bygg, träförädling, gummi och transport varit starka i Skellefteå. De har med tiden kompletterats med framgångsrika företag inom allt ifrån IT, optronik, elektronik, säkerhet, miljö och medicin, till media, film och digital kommunikation. I dag finns en rad företag som är världsledande inom sin bransch. Dessutom är utvecklingen positiv inom livsmedel, handel och besöksnäringar.

Här kan du läsa mer om Skellefteås näringsliv.