Starta företag

Skellefteå har en lång historia av modiga entreprenörer som sett potentialen i regionens rika naturtillgångar och bestämt sig för att ta tillvara möjligheterna. Än i dag finns samma självklara inställning att gå från tankar och ord till handling, för att i slutändan kunna förverkliga sina idéer.