Studera som vuxen

Vuxnas motiv att börja studera är olika. Du kanske vill utveckla din yrkeskompetens och framskrida i karriären. En del önskar slutföra studier som blivit på hälft och andra studerar för nöjes skull.

Vilken din orsak till att studera än är berikar studier ditt liv som vuxenstuderande. Studier i vuxen ålder erbjuder nya sociala kontakter och bidrar till personlig utveckling och ökat välmående.

I Skellefteå har vi bostadsgaranti för studenter på Campus Skellefteås två universitet enda kravet är att utbildningen är 18 veckor lång.

Läs mer om möjligheter till studier

Välkommen att studera i Skellefteå!