Framtidens klassrum – bland skärmar och regnskog

När satt du vid skolbänken senast? Har något hänt sedan dess? Och hur ser undervisningen ut om tio år? Är det svävande hologram och virtual reality-upplevelser eller vanliga skrivböcker i papper? Vi bad Harry van der Veen, vd på Nuiteq, och Susanne Marklund, områdeschef för grundskolan Skellefteå kommun, att framtidsspana. En sak är säker, klassrummen kommer att se annorlunda ut.

Harry, på Nuiteq arbetar ni med program till multitouch-skärmar som används i skolor. Berätta vad det är för något.

– Multitouch technology är en touch screenteknik där flera personer kan interagera med en skärm samtidigt. Det innebär att elever kan arbeta tillsammans på ett helt nytt sätt. Vi skapar själva lärprogrammet till dessa skärmar.

Hur används skärmarna?

– Det finns stora och små skärmar, där de stora delvis kan jämföras med lärarens svarta tavla och de små med skolböcker, men med fler möjligheter. Lärarens tavla kan till exempel visa filmer, presentera något eller arbeta med ett utbildningsspel för att lära ut matematik. Barnen kan med sina skärmar arbeta mot lärarens skärm genom att visa bilder eller använda lärprogrammet.

Kommer undervisningen som den ser ut i dag att försvinna?

– Det kommer den definitivt, men det lär ta tid. Redan i dag ser vi en hel del plattformar för självlärande så som Linkedin Learning och Udemy. Studenter behöver inte längre sitta i ett klassrum för att lära sig, utan kan lika gärna hitta information på Wikipedia, Youtube och liknande. De kan ju också nå sina lärare online. Jag tror faktiskt att framtidens största lärare kommer vara dem som lär ut via Youtube.
– Det finns också en förflyttning från vanliga läroböcker till digitala verktyg. Traditionella bokförlag har det kämpigt redan nu. Samma sak händer i skolan. Skolböckerna blir fort inaktuella. Jag läste ett bra citat nyligen som sa: ”Teknik kommer inte ersätta lärare, men lärare som använder teknik kommer ersätta dem som inte gör det”. Jag tror på det.

Jag tror faktiskt att framtidens största lärare kommer vara de som lär ut via Youtube

– Jag är övertygad om att fler och fler skolor kommer börja använda multitouch-teknik, men även teknik inom virtual reality och augmented reality. Alla dessa tekniker skapar fantastiska möjligheter till lärande. Du kan ta en promenad i Egyptens pyramider på historielektionen eller uppleva regnskogen för att lära dig om biologi. Möjligheterna är oändliga.

Susanne Marklund, hur ser Skellefteå kommun på den framtida lärmiljön?

– Just nu planerar vi den nya Floraskolan på Morön och jobbar med hur vi ska kunna skapa en bro mellan dagens arbetsformer och framtidens. Så här långt har vi bland annat tänkt annorlunda kring klassrummen som kommer att bestå av rum i olika storlekar och former samt ha annorlunda möbellösningar. Vi vill ha möbler som gynnar samarbete och kommunikation och som skapar rum i rummen. Det innebär att de klassiska skolbänkarna inte kommer att finnas på Floraskolan.

Blir det mer digitalt?

– När det gäller digitala lösningar händer det mycket och det finns absolut mer att göra i våra klassrum. Det är ett bekymmer att nätet inte är stabilt nog på våra skolor. Lärarna behöver ofta förbereda både digitala och analoga lektioner för att nätet inte håller. Detta jobbar it-avdelningen hela tiden med att förbättra. Digitaliseringen ger otroliga möjligheter till motiverande och utmanande lärande. Jag hoppas och tror att alla lärare på våra skolor i kommunen kommer att använda mer digital teknik i sin undervisning.

Artikeln kommer från Skellefteåtidningen, nr 3. Läs hela tidningen här