Välkommen till oss på Näringslivskontoret

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för vårt mål att växa till 80 000 invånare år 2030. Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Vi vill finnas till hands i framgång och motgång, och är din naturliga väg in i kommunen. Som företagare är ni alltid välkomna till vårt kontor vid östra ingången av Stadshuset (Brinken), vardagar 8-17.

 

Våra arbetsområden är start, service, etablering och kompetensförsörjning:

Start

I vår startverksamhet vill vi ge alla som bär på en affärsidé en möjlighet att få en bra start som entreprenör. Till vår hjälp finns en rad olika organisationer och aktörer som ger råd och stöd i de olika stegen som en nystart innebär. Läs mer under rubriken Starta företag.

Service

Då du som företagare behöver information eller hjälp av kommunen är Näringslivskontoret din naturliga kontakt. Frågorna kan handla om allt från bygglov, miljöärenden, upphandlingar, företagsstöd, rekrytering eller nästan precis vad som helst. Läs mer under rubriken Driva företag eller kontakta Ronny Persson eller Roland Eriksson.

Etablering

Vi arbetar för att fler företag ska se nyttan med att verka i Skellefteå. Vi hjälper företag att enkelt få information om möjligheterna i vår kommun och erbjuder service genom hela etableringsprocessen. Läs mer under rubriken Välj Skellefteå eller kontakta Anja Palm.

Kompetensförsörjning

Då du som företagare behöver support och stöd när det gäller kompetensförsörjningsfrågor är Näringslivskontoret din naturliga kontakt. Frågorna kan handla om allt från utbildning, rekrytering, till kartläggning och idéer kring utveckling inom området kompetens. Läs mer under rubriken Kompetensförsörjning eller kontakta oss.