Hur påverkas vi av covid-19?

Vi får en nulägesbild över hur näringslivet påverkas av den pågående pandemin. Goda exempel på samarbeten och utveckling av arbetssätt diskuteras.

OBS! Detta morgonmöte webbsänds utan publik på plats.

Preliminärt medverkar:
Företagarna Västerbotten
Visit Skellefteå
Svenskt Näringsliv
Företrädare för "Backa Skellefteå"


Datum:
Fredag 3 april
Tid: 08.00-09.00
Plats: Webbsändning via Skellefteås Facebooksida och norran.se

Varmt välkommen till Morgonmötet!

 

Önskar du få näringslivskontorets nyhetsbrev?
Maila då till naringsliv@skelleftea.se