Är ett bra näringslivsklimat nåt att bry sig om?

 

Absolut! Det skapar en tydlig signal till ortens alla företag att näringslivsfrågorna är centrala för Skellefteås kommunorganisation. En god service till företagen en prioriterad och central fråga i det nya Näringslivspolitiska program som nu beslutats gälla fram till 2022. Årets siffror från två stora mätningar kommer att presenteras på mötet, dels Svenskt näringslivs attitydmätning och dels Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Insiktsmätning.

 

Medverkande:

Svenskt Näringslivs regionchef Mats Andersson,
presenterar Skellefteås resultat i Näringslivsklimatundersökningen.

Skellefteå kommuns näringslivschef Bengt Ivansson, berättar om kommunens nya näringslivspolitiska program för 2019-2022.

Skellefteå kommuns samhällsbyggnadschef Hans Andersson, presenterar tillsammans med Bengt Ivansson om resultatet av SKL Insiktsmätningen.


Datum: Fredag den 14 juni  
Tid: 7.00–9.00
Plats: The Great Northern, Storgatan 53


ANMÄL DIG HÄR

Vill du vara med på plats anmäl dig här

Har du inte möjlighet att delta på plats så kan du ta del av Morgonmötet via Skellefteås facebooksida där det kommer att livesändas: www.facebook.com/skelleftea.se/

 

Varmt välkomna!