Om Morgonmötet

Morgonmötet är en öppen mötesplats för dig som verkar i, eller är intresserad av, Skellefteås näringsliv. Nästa morgonmöte sker den 3 december och då lyfter vi ämnet ”Har vi det nästa generation söker?”. Du kan följa mötet antingen digitalt eller fysiskt på plats på The Great Northern. Vi erbjuder möjlighet till mingel och frukostmacka, kom ihåg att anmäla dig. Välkommen att delta!

Skellefteå är mitt uppe i en enorm expansion med stora företagsetableringar och en befolkning som förväntas öka kraftigt de kommande åren. En situation som givetvis medför stora möjligheter, men även en rad utmaningar. Kompetensförsörjningen är en, och där spelar ungdomar en viktig roll för att tillgodose behovet av rätt arbetskraft. Vad görs för att öka tillväxten av människor i arbetsför ålder, hur får vi Skellefteås unga att stanna kvar och hur lockar vi nya talanger till platsen?

Vi lyssnar till

Kalle Viklund, Skolinformatör, Ung Företagsamhet i Västerbotten, som berättar om sin uppfattning av Skellefteå genom ungdomars ögon. Vilka delar finns redan på plats och vad behöver adderas för att en ung människa ska vilja bo och leva här?

Sara Stengård, vd för Exploratoriet Skellefteå Science Center, vars verksamhet i fem års tid har skapat framtidsdrömmar och intresse för teknik och naturvetenskap hos nästa generation. Sara berättar om hur Exploratoriet bidrar till Skellefteås framtida kompetensförsörjning.

Torunn Törnblom, ansvarig för kommunikation och varumärke Campus Skellefteå, berättar om Campus Skellefteås erbjudande och om hur samarbetet med näringslivet skapar goda förutsättningar för en långvarig och framgångsrik karriär i Skellefteå.

Albin Mannberg, ung och mångfaldigt prisad entreprenör från Skellefteå, som bland annat arbetat med att para ihop unga talanger med lokala Skellefteåföretag. Hur ser han på rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågan och vad kan Skellefteå erbjuda unga talanger?

Datum: 3 december. Mingel och frukostmacka från kl. 07.00, programstart kl. 08.00.
Plats: The Great Northern, Pansalen, Storgatan 53, Skellefteå.
Anmälan: Senast den 1 december för dig som vill mingla och ha frukostmacka.
Länk, anmälan: KLICKA HÄR!
Följ digitalt: Mötet sänds på www.norran.se och på www.facebook.com/skelleftea.se från kl 8.00.

Vid frågor, kontakta oss via: naringsliv@skelleftea.se


Förra månadens Morgonmöte med temat "Mitt i medias strålkastljus" finns att se i korta sammandrag här!

Klicka här för sammandrag från Morgonmötet "Mitt i medias strålkastarljus" 

_________________________________________________________________

Teman Morgonmötet 2021:

5 nov "Mitt i medias strålkastarljus"

1 okt "Omställning och framtidstro trots pandemi"

3 sept "Aktivt, säkert och hållbart resande inom Skellefteå kommun"

4 juni "Hur kan vi attrahera kompetens för Skellefteås tillväxt?

7 maj "Omvandlingskontoret - en samlande kraft för en unik samhällsomvandling"

9 april: "Showroom Skellefteå, Cybersäkerhetsutbildning och Northvolts nya stororder"

5 mars: "Vindkraft i vår region"

5 februari: "Livskraft i Skellefteås omland"

Behandling av personuppgifter:
När du anmäler dig till Morgonmötet sparas dina uppgifter som du angett i formuläret (namn, företag, e-post, ev allergi). I samband med anmälan får du svara på en fråga om du vill bli upplagd i vårt utskicksregister för näringslivskontorets nyhetsbrev. De som svara JA läggs till i registret för nyhetsbrevet, övriga adresser raderas. De sparade uppgifterna används endast i syfte att skicka ut nyhetsbrev och kommer aldrig att delas ut till tredje part. I registret sparas namn, företag och e-postadress. Vill du bli avregistrerad från nyhetsbrevet finns en avregistreringslänk i nyhetsbrevet som du klickar på, eller så kan du kontakta naringsliv@skelleftea.se för att plockas bort från registret.

Tidigare teman:

Teman Morgonmötet 2019:
1 mars: "Lärdomar från Teslas Gigafactory"
5 april: "Vad händer när robotarna tar över?"
3 maj "Var i hela världen kommer alla nyanställda ifrån?"
14 juni: "Är ett bra näringslivsklimat något att bry sig om?"
6 september: "Hur påverkas tjänsteföretagen av allt som händer i vår region?"
4 oktober: "Om bostadsbyggandet i vår kommun"
8 november: "Vikten av Inrikesflyget för Skellefteås utveckling"
6 december - Norrbotniabanan - ur tre perspektiv

Teman Morgonmötet 2020:

4 december Extrainsatt Morgonmöte ”Minska smittspridningen på våra arbetsplatser”
15 januari: Extrainsatt morgonmöte. "Besök från Reno; Renos resa för kompetensförsörjning."
7 februari: "Hur kan den ideella sektorn bidra till ett växande Skellefteå för alla".
13 mars: "Digitalisering & Artficiell Intelligens"
3 april: Webbsänt morgonmöte. "Hur påverkas vi av Covid-19"
8 maj: Webbsänt morgonmöte. "Företagsutveckling i tider av Covid-19 samt uppdatering kring Northvolt"
12 juni: Webbsänt morgonmöte. "Hemestra i vår närregion samt Kulturhuset och dess partnerskap"
4 september: "Skellefteå -centrum för den gröna omställningen"
6 november: "Den attraktiva platsen"
11 december: "Det digitala mötet"