Branscher

Skellefteå är en bygd med en lång tradition av företagande. Här finns en branschbredd som överträffar den i många städer av motsvarande storlek.

I Skellefteå finns ca 6 000 företag. Den snabbast växande branschen är inom tjänstesektorn som i dag har fler anställda än industrin. Det är dock industrin som står för den största exportpotentialen.