Branscher

Skellefteå är en bygd med en lång tradition av företagande. Här finns en branschbredd som överträffar den i många städer av motsvarande storlek.

I Skellefteå finns ca 6 000 företag. Den snabbast växande branschen är inom tjänstesektorn som i dag har fler anställda än industrin. Det är dock industrin som står för den största exportpotentialen. Skellefteå har en export som är tre gånger större än Umeås och dubbelt så stor som Luleås.