Datacenter

Med en stabil infrastruktur, god tillgång till grön energi, kompetens inom IT och ett kallt klimat är Skellefteå en ideal plats för data center-investeringar. Årtionden av utveckling inom den tunga industrin har skapat ett av världens mest stabila elnät och med det lokalägda energibolaget Skellefteå Kraft finns goda förutsättningar att säkra ett långsiktigt lågt elpris.

Skellefteå Kraft som är Sveriges femte största elbolag har en egen produktion på 3,9 TWh per år och äger 48 vattenkraftverk. Stora investeringar har även gjorts i vindkraftsparker och i bioenergi. Skellefteå ligger i prisområde 1 vilket innebär de lägsta elpriserna i Sverige och har en lägre energiskatt än södra Sverige (34 % lägre). Skellefteå Kraft har 650 anställda och den regionala komptensen inom området är stark. Luleå Tekniska Universitetet som finns på Campus Skellefteå har utbildningar i bland annat datornätverk, energiteknik och elkraftsteknik.

Även IT-sektorn har alltid varit stark och Skellefteå är en knutpunkt för IT med flera nationella och internationella operatörer, däribland Telenor, IP-only, Telia/Scanova, TELE2, TDC, Comhem och Sunet.

Vad gäller kylning av serverhallar är klimatet i Skellefteå mycket fördelaktig för att kunna kyla dessa endast genom att cirkulera den kalla utomhusluften. De senaste åtta åren har medeltemperaturen varit mellan 1.9 – 4.8 grader Celsius. Enligt dagens rekommendationer för temperatur i serverhallarna kan utomhustemperaturen användas för kylning minst 97 % av tiden.

Vidare kan man även utifrån en säkerhetssynpunkt argumentera Skellefteås ideala läge. Det finns få platser i världen som kan erbjuda en lika stark kombination av geologisk, politisk och infrastrukturell stabilitet som Skellefteå. Risken för naturkatastrofer är minimal och alla föreslagna siter ligger väl utanför riskområden för översvämningar. Kommunen är en av Sveriges rikaste och det kommunägda energibolaget är en långsiktig partner för investeringar i regionen.