Gruvnäring

Västerbotten är en av de mest mineralrika gruvregionerna i världen och Skellefteåområdet är fyllt till bredden av kompetensintensiva verksamheter.

En majoritet av Sveriges akademiska och professionella enheter finns i regionen. Här finns dessutom ett antal tillverkare i världsklass med inriktning på gruvutrustning, maskiner och mjukvara för gruvdrift. Men trots den väl utvecklade gruvnäringen finns det fortfarande utrymme att expandera verksamheten ytterligare då endast cirka 20 % av mineraltillgångarna beräknas vara exploaterade. 

Sverige är Europas största producent av järnmalm och näst störst på silver, guld och zink. Stora delar av fyndigheterna hittas i Skellefteåregionen där det öppnas nya gruvor nästan varje år.

Sveriges Klondyke

Upptäckten av fyndigheten i Boliden innebar en stor industriell explosion i kommunen och man talade om ett ”Sveriges Klondyke”. Smältverket Rönnskär togs i drift 1930 och var anpassat till malmens egenskaper (bl a den höga arsenikhalten) och innebar ytterligare en stor etablering. I dag är Rönnskär en av världens mest miljövänliga och effektiva smältverk och har även en specialisering i att återvinna metallskrot.

Rönnskärsverken är fortfarande det största industriella arbetsstället i Skellefteå kommun med ca 800 anställda. I Bolidenområdet finns ca 600 anställda. En annan tongivande aktör är Bergteamet AB som har ca 500 anställda.

Läs mer om Gruvnäringen i Västerbottens län på Västerbotten Investment Agency.