Träindustri

Med anor som går flera hundra år tillbaka har Skellefteås träindustrier en stark position i Sverige och världen. Här finns chansen att arbeta inom allt från branschledande träförädlingsföretag med hela världen som marknad till utveckling av modernt träbyggande som ligger till grund för byggandet av framtidens hållbara samhälle.

Skellefteås ledande position inom svensk träförädling grundar sig i det starka utbudet av råmaterial. Av regionens 3 miljoner hektar av senvuxen och extremt stark gran- och tallskog förädlas varje år 350 000 kubikmeter råvara. Skogen är avgörande i förädlingskedjan som insatsvara till träindustri, pappers- och massaindustri samt bioenergi.

Förutom sågade trävaror och komponenttillverkning har flera Skellefteåföretag haft en framstående roll inom industriellt byggande i trä. Utvecklingen av broar, hallar och flerbostadshus i trä spelar en viktig roll för framtidens hållbara samhälle.

Dessutom ger samarbetet med forskningsinstitut som SP Trätek och Luleå Tekniska Universitet Skellefteås träindustrier direkt tillgång till världsledande vetenskaplig träforskning.

Några företag att nämna är Martinsonskoncernen, Skellefteå Snickericentral, Valutec AB och Renholmen AB.

Trästad Skellefteå

Skellefteå har sedan den nationella träbyggnadsstrategin i början på 2000-talet arbetat intensivt med att etablera sig som en känd spjutspets inom träbyggnad och är idag bland annat ett etablerat besöksmål för technical visits från hela världen.

Den 14 oktober 2014 antog även kommunfullmäktige en träbyggnadsstrategi (pdf, nytt fönster) för att ytterligare höja motivationen att fler ska välja att bygga i trä.

Läs mer om Trästad Skellefteå här