Etablera i Skellefteå

I norra Sverige finns växtplatsen för framtidens nya och hållbara industri. En industri som både är hållbar i sin process och vars produkter bygger det nya hållbara samhället.

Här finns redan ledande företag inom hållbart byggande, förnybar energi, ansvarsfull mineralutvinning och återvinning och det är ingen slump. Älvens strömmar, vindens kraft, skogens grönska och bergets inre gör att naturen är vår främsta resurs.

Förnybarenergi

Med 100 procent stabil och förnybar energi, stora ytor central mark, riklig tillgång till vatten och stabil geologi skapas här de bästa förutsättningarna. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med storskalig och komplex industri. Förmågan att lägga undan åsiktsskillnader när det gäller ger oss korta beslutsvägar. Vårt avstånd till södra Sverige och Europa kanske framstår som en utmaning, men det kompenserar vi med utmärkta kommunikationer.

Just nu pågår svenskt mästerskap i industrietablering. Här finns den vilja och samarbetsförmåga som behövs för att förverkliga höga ambitioner. Här växer ett kluster för den nya hållbara industrin fram och vi står starka tillsammans, mitt i en region som stödjer oss.

Northvolt kommer under 2018 att placera vad som kan bli Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier i Skellefteå. Fabriken väntas innebära uppemot 2000-2500 arbetstillfällen och kommer att innebära lokal och regional utveckling inom flera områden.

Branschbredd utöver det vanliga

Du kommer snart att upptäcka att Skellefteå är en bygd med en lång tradition av företagande. Här finns en branschbredd som överträffar den i många städer av motsvarande storlek.

I Skellefteå finns ca 6 000 företag. Den snabbast växande sektorn är tjänstesektorn som i dag har fler anställda än industrin. Det är dock industrin som står för den största exportpotentialen.

Historiskt sett har företagandet sin grund i de rika naturtillgångarna från gruvor, forsande älvar och de djupa skogarna. Skellefteås näringsliv präglas fortfarande av basindustrin och många företag har skapats utifrån behovet av maskiner och kompetens till industrin. 

Skellefteå kan stoltsera med ett av landets snabbaste och mest stabila bredbandsnät. I en kartläggning är Skellefteå näst bäst efter Stockholm.

Dessutom är kommunen Sveriges näst rikaste. En anledning till detta är Skellefteå Kraft, det kommunägda kraftbolaget som är ett av landets fem största elbolag. Skellefteå Kraft arbetar ständigt med att utveckla framtidens energi genom vind- och vattenkraft och olika biobränslen.

Så välkomna till Skellefteå – den nya industrins växtplats!