Etablera i Skellefteå

Du kommer snart att upptäcka att Skellefteå är en bygd med en lång tradition av företagande. Här finns en branschbredd som överträffar den i många städer av motsvarande storlek.

I Skellefteå finns ca 6 000 företag. Den snabbast växande sektorn är tjänstesektorn som i dag har fler anställda än industrin. Det är dock industrin som står för den största exportpotentialen.

Historiskt sett har företagandet sin grund i de rika naturtillgångarna från gruvor, forsande älvar och de djupa skogarna. Skellefteås näringsliv präglas fortfarande av basindustrin och många företag har skapats utifrån behovet av maskiner och kompetens till industrin. 

Skellefteå kan stoltsera med ett av landets snabbaste och mest stabila bredbandsnät. I en kartläggning är Skellefteå näst bäst efter Stockholm.

Dessutom är kommunen Sveriges näst rikaste. En anledning till detta är Skellefteå Kraft, det kommunägda kraftbolaget som är ett av landets fem största elbolag. Skellefteå Kraft arbetar ständigt med att utveckla framtidens energi genom vind- och vattenkraft och olika biobränslen.