Driva företag

Det ska vara lätt att driva företag och i Skellefteå är det lätt. Här finns naturtillgångar, branschbredd, kreativitet, kompetens och inte minst samarbetskluster.

I Skellefteå har entreprenörsandan alltid varit central och det har alltid funnits plats för nya idéer. Skellefteås entreprenörer har av tradition varit specialiserade, ofta världsledande, inom sitt respektive område och samtidigt samarbetat med andra för att nå längre än vad man kan på egen hand. Affärskulturen är stark och innovatörerna många.

Det finns också ett nära samarbete med de två universiteten som finns representerade på Campus Skellefteå där man bedriver forskning inom flera för regionen relevanta områden och här finns även yrkeshögskoleutbildningar utformade i samråd med branscher som söker arbetskraft.

Skellefteå har som mål att växa till 80 000 invånare år 2030 och entreprenörerna har en oerhört viktig roll i det. De som vågar ta sina idéer från tanke till handling och de som vill växa kommer att ta oss en lång bit på den vägen.