Driva företag

I Skellefteå är det lätt att driva företag. Här finns kreativitet, naturtillgångar och kompetens. Samarbetskluster och tillväxttro.

Entreprenörsandan har alltid varit central här, och det finns gott om plats för nya idéer. Just nu växer den nya industrin fram, med stora investeringar i hållbara energikällor, innovativa material och revolutionerande digitalisering. Parallellt med det ökar behovet av nya tjänsteföretag. Här finns också en stark besöksnäring, unik handel och en spännande kreativ sektor.

Näringslivets nära samarbete med yrkeshögskolorna och de två universiteten på Campus Skellefteå möjliggör både spetsforskning och kompetensförsörjning. Nya nätverk byggs genom gemensamma forum och samverkansprojekt. Under namnet Smartup Skellefteå samarbetar flera företags- och innovationsfrämjande aktörer för att tillsammans stötta dig som vill utforska nya idéer, skala upp eller förflytta ditt företag. Här finns rådgivning, kunskap och resurser vare sig det gäller nystart eller affärsutveckling och innovation i en etablerad verksamhet.

Skellefteå har som mål att växa till 80 000 invånare år 2030, och entreprenörerna har en oerhört viktig roll i det. Så varmt välkommen att starta, etablera, driva och utveckla ditt företag i Skellefteå!