Finansiering

Det är viktigt att hitta rätt finansiering för att företaget ska kunna utvecklas. Här hittar du information om bland annat regionalpolitiskt stöd, riskkapital och kontaktuppgifter till auktoriserade revisorer.

EU-projekt och finansiering

För information om EU-projekt och finansiering


Regionalpolitiskt stöd för investeringar

Region Västerbotten
Främja hållbara investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Läs mer på Region Västerbotten

Länsstyrelsen
Investeringar som främjar utveckling av verksamheter och bidrar till nya jobb på landsbygden.

Läs mer om ekonomiska stöd på Länsstyrelsen

Tillväxtverket
Tillväxtverket ska främja utvecklingskraft i alla delar av landet och verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder. Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd.

Läs mer på Tillväxtverket

”Starta eget bidrag” - stöd till start av näringsverksamhet
Arbetsförmedlingens handläggare beviljar "Starta eget bidrag". Bidraget ger möjlighet till försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.

Läs mer om stödet på Arbetsförmedlingen

Sammes Stiftelse
Genom en donation av företagaren Samme Lindmark och hans hustru Maud år 2007 gavs möjlighet att skapa Sammes stiftelse. Samme önskade stödja unga Skellefteåbors intresse för företagande. Stipendier delas ut i kategorierna Idéstipendium, Utvecklingsstipendium, Affärsstipendium och Sommarföretagare.

Läs mer om Sammes stiftelse 

Stiftelsen Uppstuds

Har du en bra idé och behöver lite startkapital? Ansök då om ett stipendium från Stiftelsen Uppstuds. Stiftelsen Uppstuds mål är att ge driftiga Skellefteåungdomar en möjlighet att testa sina drömmar. Är du under 26 år och har en idé så är du välkommen att söka

Ansök om stipendium på Stiftelsen Uppstuds

Övriga finansiärer vid investeringar i företag

Ackra Invest
Telefon: 0910-77 08 85

ALMI Företagspartner
Telefon: 0910-71 15 80

Industrifonden
Telefon: 08-587 919 00

EMANO
Telefon: 090-12 78 60

Norrlandsfonden
Telefon: 0920-24 42 50

Inlandsinnovation
Telefon: 0771-15 01 80

Sjätte AP-fonden
Telefon: 031-741 10 00

Svenska riskkapitalföreningen
Telefon: 08-678 30 90

Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter

Skellefteå har ett brett register av duktiga revisionsbyråer. Nedan hittar du auktoriserade revisorer i kommunen.

Deloitte
Telefon: 0910-72 66 99

Ernst & Young
Telefon: 0910-58 58 00

LRF Konsult AB
Telefon: 0910-71 75 70

Hultin Revision AB
Telefon: 0910-361 87

KPMG
Telefon: 0910-574 70

Revisorgruppen KB
Telefon: 0910-850 95

Revisionsteamet AB
Telefon: 0910-123 55

RevisorCompaniet
Telefon: 0910- 77 77 00

PwC
Telefon: 0910-71 15 50


Skellefteå kommun försöker visa en fullständig förteckning av företag, när vi listar dem på skelleftea.se. Vi gör inget urval. Om ditt företag borde finnas med på den här sidan men inte gör det, kontakta oss.