Produktutveckling

En väg in! Om du har en produkt att utveckla eller vill utveckla din produktion kan du bege dig till Entreprenören i Skellefteå. Här kan du få rådgivning och stöd av såväl offentliga som privata företagsutvecklare.

Actic Business Incubator
Går du och bär på en bra affärsidé som du tror kan lanseras globalt? ABI erbjuder entreprenörer möjlighet att utvärdera sina affärsidéer före de beslutar sig för att etablera ett företag. De hjälper till vid start och uppbyggnad av nya tillväxtföretag.

Telefon: 0910-77 51 25
Besöksadress: Entreprenören, Gymnasievägen 16 i Skellefteå
E-post: info@a-b-i.se
Webb: A-B-I

IUC Västerbotten
IUC Västerbotten erbjuder små- och medelstora företag hjälp med kompetens och finansieringslösningar vid produkt- och produktionsutveckling.

Telefon: 0910-196 00
Besöksadress: Entreprenören, Gymnasievägen 16 i Skellefteå
E-post: info@iucvasterbotten.se
Webb: IUC Västerbotten

LTU Business AB

Har du en idé? LTU Business AB erbjuder dig gratis innovationsrådgivning och hjälp till att kartlägga din idés marknadspotential i ett tidigt skede. Ta reda på om din produkt- eller tjänstidé är värd att satsa på!

LTU Business är norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag och har över 30 års erfarenhet. Våra kärnverksamheter är Innovationsstrategi, företagsutveckling samt vidareutbildning för personal i egen regi eller genom samverkan med Luleå tekniska universitet.

Kontakta oss på:
Telefon 070-2440005
E-post sofia.gullholm@ltubusiness.se
Webb: LTU Business
FB: https://www.facebook.com/ltubusinessab/?fref=ts


Export

Behöver du rådgivning kring export? Har du funderingar på nya marknader utomlands?

Västerbottens Handelskammare

Västerbottens Handelskammare är den organisation som företräder det samlade näringslivet i länet. Vår viktigaste uppgift är att driva näringspolitiska och opinionsbildande frågor för ständig förbättring av förutsättningarna för näringslivets tillväxt i länet.

Telefon: 0910-77 08 90
Webb: Västerbottens Handelskammare

Business Sweden

Business Sweden erbjuder allt som krävs för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya marknader, eller att växa på en befintlig marknad. En viktig del av vårt uppdrag är att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt.

Besöksadress: Expolaris Center Bäckgatan 1 i Skellefteå
Webb: Business Sweden