Näringsliv

Skellefteå har norra Sveriges starkaste och mest teknikintensiva näringsliv. Här har vi en mix av framgångsrika världsledande företag, högt tekniskt kunnande och spetsteknologier. Skellefteå är en stor exportstad med internationella besökare från hela världen och sett till antal medborgare har Skellefteå i många år legat högt på listan över landets mest företagstäta kommuner.

Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt grunden för många framgångsrika entreprenörer och världskända företag. Skellefteå är idag en modern och snabbväxande region som attraherar talangfulla människor från hela världen. Skellefteå har genom åren förändrats men förmågan att ge idéerna plats är fortfaranden grunden i näringslivets framgångar. 

Skellefteås ekonomi bygger på en stor privat sektor. Sett till kommunens storlek har Skellefteå den största privata sektorn i norra Sverige. Kommunen har en stark tradition av entreprenörskap med ursprung i de rika naturresurserna - skogen, malmen och älven. De stora tunga industrierna är inom gruvdrift, trä, energi och metall. 

Den snabbast växande sektorn med nya företag och nyanställningar är tjänstesektorn med IKT och digital cross media som spjutspets. Den expanderande tjänstesektorn som även inkluderar detaljhandeln och turismen har idag gått om den tunga industrin i antal arbetstillfällen.