Företag och skola samverkar närmare

20 mars 2015

Broar byggs mellan Skellefteås företag och kommunens studie- och yrkesvägledare. Representanter för näringsliv och skola har träffats för att utbyta idéer och hitta konkreta åtgärder för ett närmare samarbete – som ska mynna ut i att skolungdomar i Skellefteå matchas mot företagen på ett mer effektivt sätt.

En liknande träff genomfördes ifjol och sådde frön kring vikten av dels att ungdomar får jobb i Skellefteå efter avslutad utbildning, dels att företagen kan bli bättre i sitt rekryteringsarbete och säkra sin kompetensförsörjning. När en uppföljning under onsdagseftermiddagen arrangerades av Skellefteå Karriär på Maskinhuset i Sävenäs var intresset ännu större. Ett hundratal personer slöt upp med representanter från 25 företag samt studie- och yrkesvägledare från skolväsendet. Ett uppskattat inslag var delen med speeddejting, där skolans representanter fick passera runt och stanna till för information vid de olika företagens montrar under kortare stunder.

Trampolinen

Peter Forsséll, Handelskammaren, föreläste om projektet ”Trampolinen – en språngbräda från skolan till näringslivet” och plockade fram exempel på hur projektet nått framgång på andra orter.
– Målsättningen är att företaget genom rektorerna knyts till en skolklass för ett samarbete genom högstadiet. Ambitionen är att starta upp projektet från och med årskurs sju, förklarade Forsell och lämnade ”mindre snack och mer verkstad” som paroll.

Näringslivskontorets chef Bengt Ivansson spann vidare på det temat och påtalade vikten av att gå från teori till praktik, samtidigt som han uppmanade till brainstorming i församlingen.
– Det får inte bara bli så att alla går härifrån och tycker att det var en trevlig eftermiddag, men utan att något händer. Det gäller att komma fram till konkreta åtgärder kring vad som kan göra skillnad, betonade Ivansson.

Maskinhuset 

 

Matchning på väg tillbaka

Jan Midlert, gymnasiechef på Skellefteå kommun, konstaterade att skolungdomarna är i behov av mer kunskap och underlag när de ska välja program i gymnasiet.
Det handlar bland annat om att ungdomarna ska få en förståelse för vilka branscher som är i störst behov av att rekrytera personal, hur prognoserna för framtiden ser ut inom olika yrkeskategorier, och vilken utbildningskompetens som efterfrågas.
– Det finns ett ökat intresse i landet för de här frågorna. Ordet matchning är på väg tillbaka, sa Midlert.
Eftermiddagen lämnade även utrymme för nätverkande och mingel. Från näringslivets sida uttryckte flera representanter för de närvarande företagen intresse av att besöka skolor och att därigenom nå ut med information direkt till eleverna.

Enkät med nior

I samband med träffen presenterades en enkät som nyligen gjorts med 112 slumpmässigt utvalda niondeklassare på några av Skellefteå kommuns högstadieskolor.
I enkäten kom det exempelvis fram att kännedomen om olika företag i Skellefteå är relativt hög, att erfarenheterna från praktik på företag är goda, och att besök från företag på skolor ses som intressanta, precis som fadderföretag. Däremot ser ungdomarna i enkäten, generellt sett, inte det som särskilt troligt att de kommer att driva egna företag i framtiden.
Det kom även fram godbitar i enkätens svarsfält där skolungdomarna fick skriva fritt – så här beskrev en niondeklassare näringslivet:
– En god miljö för en själv med bra koll på saker och ting. Man mår helt enkelt bra.

 

Läs mer om Skellefteå:karriär

Ladda ner presentation med enkät till 9:or om företagande