Idéerna ges utrymme i Skellefteås SM-vecka

06 november 2015

Skellefteå står som arrangör för SM-veckan 2018.
– Upplevelser är en viktig del i att Skellefteå ska växa, framhöll Helena Renström, marknadschef på Skellefteå kommun, vid fredagens Morgonmöte.

Med SM-veckan 2018 som huvudnummer drog Morgonmötet rekordpublik till en mer än fullsatt Rinkside i Skellefteå Kraft Arena.

Trots att nästan 2,5 år återstår till dess att tävlingarna avgörs i slutet av mars 2018, har Skellefteå kommun inlett förberedelserna inför det kommande jättearrangemanget.

– Skellefteå har stor samlad erfarenhet av att genomföra arrangemang genom de duktiga föreningar som vi har. Vi har dessutom till exempel arrangerat Melodifestivalen tre gånger, så vi känner oss trygga med att SM-veckan kommer att bli en bra tillställning med närhet till allt för publik och deltagare, poängterade Helena Renström.

Curlingsim och draghundspingis

Skellefteå ger idéerna plats, och kreativiteten kommer även att genomsyra SM-veckan.

– Vi vill tänja på gränser. Curlingsim och draghundspingis är kanske inga grenar som kommer att få SM-status, men vi tänker hitta intressanta uppvisningar vid sidan av själva tävlingarna, förklarade Helena Renström.

Mia Renström vid fritidsförvaltningen har projektlett den ansökan som gav Skellefteå SM-veckan och som av SVT:s projektledare Ulf Nilsson beskrivits som ”den starkaste kanditatur jag sett under de år jag varit med och utsett värdstäder”. SM-veckan samlar svenska mästerskap för en rad mindre idrotter. Det är ännu oklart hur många idrotter som kommer att kora sina mästare i Skellefteå.

– 13 föreningar har hittills visat intresse för att delta i vår SM-vecka. Ansökningarna går genom respektive specialidrottsförbund, betonade Mia Renström.

Stora ekonomiska värden

Maria Rautio, Visit Skellefteå, menade att SM-veckan ska skapa en riktig folkfest, med tydlig känsla av vad som pågår och puls från morgon till kväll. Samtidigt finns det stora intäkter att hämta för arrangörsstädernas restaurangnäring samt vad gäller logi och handel.

– SM-veckan blir enligt RF större och större för varje år. Arrangörsskapet ger stora mervärden och mycket tillbaka för städerna. Turistekonomiskt omsatte Umeå 30 miljoner kronor som värd 2014 och Örebro 34 miljoner kronor som värd 2015, sa Maria Rautio framme vid scenen.

Piteå närmast i tur

Piteå arrangerar den kommande SM-veckan, 25–31 januari 2016.
Per Lenndin, projektledare för SM-veckan i Piteå, talade vid Morgonmötet om sina erfarenheter i uppbyggnaden av arrangemanget och hur Piteå planerar genomförandet.

– Vi kommer att ha 16 idrotter med i vår SM-vecka. Om vi lyckats vara mer aktiva i ett tidigare skede och nyttjat Sisu, hade vi eventuellt nått 20 idrotter, berättade Per Lenndin.
Curlingen och taekwondon kommer att genomföra sina SM-tävlingar i Piteå med hjälp av Skellefteås framträdande föreningar i dessa idrotter.

Idrotten som näring

Niclas Bromark, distriktsidrottschef på Västerbottens Idrottsförbund, påtalade under Morgonmötet värdet av länets starka idrott ur ett näringsperspektiv.

– Det finns en önskan om att bredda näringarna i Västerbotten. Där finns det stor potential i idrotten, som framöver kommer att kunna komplettera de traditionella näringarna – ja, till och med ersätta några av dem, underströk Niclas Bromark.

Morgonmötet arrangeras nästa gång fredag den 4 december – då med den digitala närvaron i industrin som ämne.

Har ni idéer, tankar eller synpunkter angående den kommande SM-veckan i Skellefteå? Hör gärna av er!
Gällande idrotter och tävlingar: Maria Renström, maria.renstrom@skelleftea.se
Gällande värdskap, folkfest och engagemang: Helena Renström, helena.renstrom@skelleftea.se