Skellefteå i framkant med satsning på smarta hem

15 mars 2016

I Skellefteå har det presenterats en världsunik lösning med hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet.
Projektet möjliggörs med hjälp av ett samarbete mellan två av Skellefteå kommuns bolag, Skebo och Skellefteå Kraft.

Att marknaden erbjuder olika typer av smarta tjänster att använda sig av i hemmiljöer är i sig inget nytt, men då handlar det om lösningar som fungerar var för sig på helt skilda tekniska plattformar.
”Smarta hem” bygger istället på en gemensam och öppen plattform för tjänster i hemmet inom komfort, trygghet och energi.
Innovationsprojektet ”Hållbara öppna lösningar för det smarta hemmet” leds av forskningsinstitutet Swedish ICT. Projektet är delvis finansierat av Vinnova och samlar 25 partners: kommuner, bostadsbolag, bredbandsägare samt små och stora företag.

Skellefteå först i landet

I Skellefteå sker en samverkan i projektet mellan bostadsbolaget Skebo, energibolaget Skellefteå Kraft och kommunens socialförvaltning.
Nyligen kunde Skebo, som första bostadsbolag i landet, visa upp en skarp lösning i en testlägenhet med hur det fungerar i praktiken. Skebo erbjuder nu initialt 20 hyresgäster att testa det smarta hemmet.
– Den teknik som människor kan köpa till sina hem idag är stuprör. Det unika med det här systemet är att det samverkar. Det kan till exempel vara att vattenmätaren inte bara används för avläsning, utan att den kan också fungera som ett passivitetslarm om det inte spolas något vatten i en lägenhet under en viss tid. Eller att systemet hjälper dig att slå av strykjärnet om du lämnar hemmet. Eller att rörelsedetektorer från inbrottslarmet kan tända en nattlampa för att du ska slippa trampa på en legobit innan du hittat ljusknappen. Ja, det smarta hemmet ger många möjligheter, säger Patrik Sundberg, avdelningschef för energi, miljö och teknik på Skebo.

Bostädernas nästa utvecklingssteg

Patrik exemplifierar vidare:
– Det går att likna vid evolutionen. Människans boende har utvecklats och gått från grottor, till kojor och vidare till hus. Husen har fått väggar, tak och fönster, men sedan har det inte hänt så mycket mer än att kvaliteten succesivt har ökat. Efter att vi fick bredband för ungefär 15 år sedan har vi inte tagit nästa steg. Det steget kan nu bli smarta hem där vi utvecklar bostädernas innehåll och fyller det med olika tjänster.
Ann-Christine Schmidt, koordinator för forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft, betonar samtidigt vilken affärsnytta det finns i projektet:
– Genom att engagera oss i projektet får vi en fantastisk möjlighet att utveckla teknik och affärsmodeller för hur framtidens bredbands- och elaffär till våra privatkunder kan se ut. Affärsdrivande innovation kan skapa nya tillväxtföretag, vilket således är positivt även i ett vidare näringslivsperspektiv.

Ökad kundnytta

Skellefteås kommunala bolag Skebo och Skellefteå Kraft vill med det gemensamma initiativet öka nyttan hos sina kunder.
Skebo och Skellefteå Kraft erbjuder redan en bra och stabil infrastruktur med bredbandsuppkoppling till alla lägenheter i Skebos bestånd. Det är en god grund för utvecklingen av smarta hem.
– Utan Skellefteå Krafts penetration på bredbandsnätet hade inte det här varit möjligt. I Skellefteå har vi en snudd på världsunik position med att vi kan nå så många på så kort tid genom stadsnätet, säger Patrik Sundberg.
– Skebo vill precis som Skellefteå Kraft ligga i framkant av branschutvecklingen. Det är väldigt positivt att vi genom samarbetet i det här projektet kan vässa våra erbjudanden ytterligare, säger Ann-Christine Schmidt.

Integriteten värnas

Värt att poängtera är att den personliga integriteten ska värnas i smarta hem-projektet.
– Det är oerhört viktigt att informationen som samlas in hos kunderna inte kommer att användas på något felaktigt sätt. Det här är heller ingen tjänst som tvingas på någon, utan den enskilda individen får själv fatta ett aktivt beslut om att använda sig av den här möjligheten, säger Patrik Sundberg.