Nya Skellefteå växer med storsatsning på Strömsör

12 april 2016

En stor bostadssatsning bidrar till att det nya Skellefteå växer. Tillsammans med Riksbyggen utvecklar Skebo stadsdelen Strömsör med cirka 200 nya lägenheter. Satsningen möjliggörs delvis av att Riksbyggen samtidigt kliver in som en större aktör på hyresmarknaden i Skellefteå genom att köpa 544 lägenheter av Skebo.
– Våra samarbeten med andra bostadsaktörer stärker oss i skapandet av attraktiva bostadsmiljöer i Skellefteå, säger Jerker Eriksson, vd på Skebo.

Skebo fortsätter att vara en drivande aktör i byggandet av framtidens Skellefteå. Idéerna om nybyggnationer på Strömsör, strax öster om E4, presenterade Skebo redan 2014. Riksbyggen kommer att bygga bostadsrätter på Strömsör.
– Det vi nu gemensamt planerar kommer att förädla Strömsör till en levande stadsdel med framför allt många nya lägenheter. Strömsör blir ett socialt hållbart område med blandade upplåtelseformer. Kontor i samma kvarter skänker dessutom liv åt kvarteret alla tider på dygnet, säger Jerker Eriksson.
Strömsör blir en promenadvänlig stadsmiljö alldeles intill Skellefteälven. Satsningen i området kompletteras av att Polaris bygger parkeringshus med 500 platser och kontorshus med 250 arbetsplatser. Hälften av kontorshuset hyrs ut till näringslivet och hälften till kommunal verksamhet.

Byggstart 2017

Byggstart för Strömsör är planerad till 2017. Inflyttning beräknas till 2020.
– Att kommunen i nära samverkan med ett flertal aktörer genomför en sådan här ansenlig bostadssatsning i centrala Skellefteå är en viktig del i arbetet med att bygga ett modernt och framtidsinriktat Skellefteå, säger Skellefteås kommunchef Kristina Sundin Jonsson.

Bostadssatsningarna skapar tillväxt på flera plan.
– Skebo kommer även fortsättningsvis att vara marknadsledande på Skellefteås hyresmarknad. Det är viktigt att Skebo med sådana här goda exempel aktivt hjälper till att hitta andra aktörer som bidrar med nyproduktion i vår strävan mot 80 000 invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S).

422 miljoner kronor

Utrymmet för att genomföra bostadssatsningarna skapas med hjälp av en mycket omfattande affär mellan Skebo och Riksbyggen. Skebo säljer totalt 544 lägenheter på tre områden i Skellefteå till Riksbyggen för 422 miljoner kronor. Skebo köper samtidigt Riksbyggens samtliga 70 lägenheter på Moröbacke för 70 miljoner kronor.
– Intresset för nyetableringar på bostadsmarknaden har stegrats i Skellefteå efter de senaste årens affärer. Det känns tryggt att sälja till en sådan långsiktig och väletablerad aktör som Riksbyggen, säger Jerker Eriksson.
– Det är värt att poängtera att det från Skebos sida hädanefter inte är aktuellt med några ytterligare försäljningar av några större volymer av lägenheter, säger Skebos styrelseordförande Harriet Classon (S). Genom försäljningarna som Skebo har gjort de senaste åren har det tillkommit flera nya och större aktörer på Skellefteås bostadsmarknad.
– Tillsammans kan vi bygga cirka 800 nya lägenheter, där vi står för hälften och där andra nya och långsiktiga aktörer står för den andra hälften, säger Jerker Eriksson.

Ökar innehav på tillväxtorter

Riksbyggen är ett kooperativt medlemsägt företag med verksamhet på mer än 400 orter över hela landet.
Riksbyggen förvaltar sedan tidigare främst bostadsrätter i Skellefteå.
– Riksbyggen har en ny strategisk inriktning som bland annat innebär att vi även satsar på hyresrätter, både genom förvärv och nyproduktion, för att skapa attraktiva och hållbara bostäder för alla. Vi ser en uppsida i att kunna förvärva en större andel hyresrätter på tillväxtorter som Skellefteå. Vi väljer att förstärka vår etablering i Skellefteå eftersom vi märker av en stark framåtrörelse i staden och gärna vill vara en del av den, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Övertagande i september

Fastigheterna som ingår i försäljningen till Riksbyggen är Skebos 241 lägenheter på Klintfors, 204 lägenheter på Orkestervägen/Dirigentvägen i Sjungande Dalen och 99 lägenheter i Brännsvedjan i Kåge.

Efter Riksbyggens officiella övertagande den 1 september 2016 kommer fastigheterna att förvaltas av Riksbyggen.

 

Mer om Riksbyggen:
www.riksbyggen.se

Mer om Polaris:
http://polaris.skelleftea.se/