Skellefteå i topp för studenter

26 augusti 2016

Skellefteå är en av Sveriges bästa studentstäder sett till hur Skebo ombesörjer bostadssituationen för studenter. - Vi är glada över att kunna hjälpa till att höja Skellefteås attraktionskraft som studentstad och välkomna människor som väljer Skellefteå som studieort med boende, säger Anna Ersson, Skebos marknadschef.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största bostadsförmedlarna i respektive stad kontaktas och bedöms efter ett antal kriterier, som är framtagna för att garantera studenter en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.
I den nyutkomna rapporten för 2016 delas 33 svenska studentstäder in i tre olika kategorier: röd (kan inte erbjuda ett boende under höstterminen), gul (erbjuder ett boende någon gång under höstterminen) och grön (erbjuder ett tryggt boende inom en månad).
Bara sex av städerna, däribland Skellefteå, hamnar i den gröna toppkategorin.

Gångavstånd från campus

I rapporten beskrivs Skellefteå: ”De flesta nya studenter i Skellefteå får en egen bostad direkt vid terminsstarten. Några kan behöva vänta lite, men det torde ta mindre än en månad för de som kommer sist. Det finns ett nödboende, som i praktiken är vanliga lägenheter som upplåtes tillfälligt under väntetiden. Alla bostäder ligger på gångavstånd från campus. De flesta har låga hyror. Studentbostäderna förmedlas enligt först-till-kvarn-principen.”
Anna Ersson säger:
– Rapporten är ett fint kvitto på att vi bidrar till ett starkt erbjudande för studenter som kommer till Skellefteå med närhet och attraktiva hyresnivåer.

Fakta – ett tryggt boende enligt SFS

* Alla studenter med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin ska erbjudas boende. Det spelar ingen roll om studenten är folkbokförd i kommunen sedan tidigare eller inte.
* Permanent förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.
* Hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt.
* Boendet som erbjuds ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från högskolan med bra kollektivtrafik.
* Rimlig hyra i relation till studiemedel. En rimlig hyra är 35 procent av studiemedlet.
* Tillträde till bostaden senast 30 dagar efter anmälan om studentboende har registrerats, alternativt tillträde till terminsstart. Ingen första eller sista anmälningsdag ska finnas.

 

Läs mer om Campus Skellefteå