Sportföretagen smider planer inför SM-veckan

07 mars 2017

Arrangörerna av SM-veckan i Skellefteå 2018 och projektet Sportup North har träffat de tillverkande sportföretagen i Skellefteå för att skapa en mötesplats under SM-veckan.
- Vår tanke är att skapa en eventyta på Vitberget med gratis aktiviteter för alla och en plats där sportföretagen kan visa upp sig, säger Sinnika Sjunnesson, projektledare för SM-veckan i Skellefteå.

Här kan du läsa mer hur Sportföretagen smider planer inför SM-veckan.

http://norran.se/affarsliv/sportforetagen-smider-planer-infor-sm-veckan-773730