Regeringens Läsdelegation pekar på vikten av vuxna förebilder

21 april 2017

Regeringens Läsdelegation kommer till Skellefteå måndagen den 24 april för att genomföra ett flertal aktiviteter i samarbete med Läsligan.
– Det är viktigt att barn och unga läser på sin fritid och att det finns vuxna förebilder som läser inom idrottsrörelsen och föreningsliv, säger Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen.

Representanter för regeringens Läsdelegation kommer under måndagen att besöka ett skolbibliotek och ett bibliotek i Skellefteå. Samma kväll arrangeras en öppen träff med Läsdelegationen och Läsligans representanter, med fri entré, på The Great Northern i Skellefteå.

Huvudnumret är Katti Hoflins föreläsning kring läsningens värde med inspirerande exempel som Läsdelegationen fångat upp från andra delar av landet.

– Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa. Läsningen ger oss möjligheter att erövra ett rikt språk, som är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld. För att barn och unga ska erövra ett rikt språk måste de utveckla sin motivation och lust att läsa, såväl i som utanför skolan, säger Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen.

Tidiga insatser utvecklar

Hoflin menar att vuxna spelar en betydande roll i att väcka barns nyfikenhet på läsning.

– Tidiga insatser spelar stor roll för barns fortsatta kunskapsutveckling och sociala utveckling. Det är därför av stor vikt att vuxna i barnens närhet läser för dem från en tidig ålder, såväl i hemmet som i förskolan, säger Katti Hoflin.

Det är inte bara på riksnivå som ungas läsning flyttats upp högre på agendan. Även i Skellefteå arbetas det målmedvetet med läsningen, bland annat inom ramen för Läsligan som främst vänder sig till idrottande barn i åldrarna 9–15 år.

– Biblioteken i Skellefteå har en vision om att barn och unga i vår kommun ska bli de bästa läsarna. Det är en ambitiös vision som kräver samarbeten med de som finns runt barn och unga idag. Genom Läsligan samarbetar vi med idrottsföreningarna och idrottsprofilerna vilket tydligt stärker statusen för läsning i målgruppen, säger Mikke Ejrevi, bibliotekschef i Skellefteå.

Läsande + idrott = 2

Läsligan är ett initiativ från Skellefteå som har fått spridning utanför kommunen. Sedan 2014 har Läsligan arbetat för att öka unga idrottares lust att läsa.

– Vi vill visa att läsande och idrottande inte är konkurrerande utan snarare kompletterande aktiviteter. Fantasi, fokusering, förmågan att ladda och återhämta sig är exempel på några sportbegrepp där läsningen kan hjälpa till. Under 2017 utvecklar och utvidgar vi Läsligan på flera plan, säger Mikke Ejrevi.

Läsligan är ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Skellefteå, Skellefteå kommun, Norran och kommunikationsbyrån Henson.

 

När: Måndag den 24 april kl 19.00–20.00.
Var: The Great Northern, Storgatan 53, Skellefteå.

Fri entré och öppet för alla

Läs mer på Facebook @kulturskea.