Kommunchefen Kristina Sundin Jonsson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kommunalrådet Lorents Burman (S), mitt i skogen på den plats som Skellefteå erbjuder som etableringsmöjlighet för Northvolts batterifabrik.

Närings- och innovationsministern besökte plats för batterifabrik i Skellefteå

14 september 2017

Under onsdagen besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)Skellefteå. Bland annat presenterades den föreslagna etableringsplatsen för Northvolts planerade batterianläggning. Ministern ser positivt på etableringsmöjligheten:

– Etableringar av den här storleken är unika. Oavsett om den blir här i Skellefteå eller i Västerås så kommer den att bidra till mer forskning, innovation och tillväxt i Sverige. Det är precis den här typen av investeringar vi vill ha in i landet.

En del av besöket ägnades också åt möte och samtal med kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S) och kommunchef Kristina Sundin Jonsson.