Bizbuz lockade storpublik: "Tappa inte kaxigheten"

23 januari 2018

Etableringen av Northvolts batterifabrik, dess utmaningar och möjligheter för Skellefteå, präglade samtalen under årets upplaga av Bizbuz som ägde rum på The Great Northern 16–18 januari. Det var tredje gången näringslivsforumet arrangerades och det blev ett välbesökt sådant med flera programpunkter där stolarna inte räckte till.
– Det som slår mig är all den här omtanken som så många visar för Skellefteå. Vi kämpar på, summerar Bengt Ivansson, näringslivschef Skellefteå kommun.


Och han och alla de andra besökarna har en hel del uppslag att kämpa vidare med: Världens bästa skola, yrkesutbildningar som kan matcha den lokala industrins behov, att skapa "goda företag" som unga vill jobba på och vikten att Skellefteåborna själva förmedlar en god bild av platsen var bara några av de frågor som dryftades i samtalen.

Den första dagens program med temat "Den nya industrins växtplats" kretsade inte minst kring Skellefteås möjligheter att locka till sig ännu fler etableringar i kölvattnet av batterifabriken. Enligt Patrik Öhlund, vd för Node Pole, har omvärlden på allvar fått upp ögonen för Skellefteå och norra Sverige som kan erbjuda rikligt med förnybar el – billigt.
– Sverige är ett lågprisland när det gäller energi. Det är många som inte vet att vi har de lägsta elpriserna i Europa, men det gör oss mer attraktiva för energiintensiv industri, sa Patrick Öhlund och berättade att det förs samtal med flera intresserade företag:
– Speciellt intressant är det för mindre företag som vill placera sina high performance computers här, konstaterade han.

Dagen bjöd på ett par intressanta nyheter. Inte minst tillkännagivandet att Northvolt hoppas att kunna påbörja bygget av batterifabriken i Skellefteå redan 15 maj.
– 2018 blir ett intensivt år för oss med design och bygge av två fabriker, inköp av utrustning och rekrytering av medarbetare, sa Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef Northvolt.

Just kompetensbehovet är en het fråga som diskuterades flitigt under Bizbuz andra dag. Utöver önskemål om yrkesutbildningar riktade mot den lokala industrins behov talades det om nödvändigheten med ett fungerande samhälle för arbetskraften.
– Det behövs förskoleplatser och lägenheter och allt sånt som gör livet enklare här för att attrahera kompetens, sa Monica Quinteiro, platschef Boliden Rönnskär, under ett panelsamtal och fick medhåll av de övriga deltagarna.

En av dem var Emad Zand, ansvarig för strategiska projekt, Northvolt, som också lyfte vikten av att Skellefteåborna själva bidrar till att sprida en positiv bild av platsen.
– Ni har ju allt! Kanske är det blyghet, men när vi träffade Skellefteåbor under våra studiebesök här upplevde vi att man höll nere hur bra Skellefteå faktiskt är. Samtidigt finns det en sällsam kaxighet, som när ni satte in helsidesannonsen som välkomnade oss till Skellefteå innan det var klart att vi skulle bygga fabriken där. Tappa inte den kaxigheten, för den lockar, säger Emad Zand.

Bilden av platsen togs upp igen under Bizbuz avslutande dag där berättelsen om Skellefteå stod i fokus. Att den har stor betydelse var samtliga talare överens om, men frågan är vems berättelse som ska skildras, till vem och till vilket pris.
– Vad får marknadsföringen kosta, undrade Helena Renström, marknadschef Skellefteå kommun, som ledde ett panelsamtal med bland andra Niklas Myhr, "The Social Media Professor", Kristina Sundin Jonsson, kommunchef Skellefteå kommun och Maria Broman, vd Visit Skellefteå.

Den sistnämnda hade ett konkret förslag på frågan:
– Ta alla de resurser som går till att utreda strandskydd och lägg på marknadsföring, sa hon till publikens stora förtjusning. Maria Broman lyfte samtidigt vikten av ett bära med sig ett bra värdskap och konstaterade att "det är nu det händer i Skellefteå".

Niklas Myhr varnade för att ge en för enkelspårig bild av Skellefteå.
– Vissa värderingar är nog bra att ha med sig, men att låsa sig vid någonting är farligt idag när saker ändras hela tiden, sa han och fick medhåll av Kristina Sundin Jonsson:
– Vi har omvärldens ögon på oss. Nu har vi alla chansen att ta vara på det och fylla på i berättelsen om Skellefteå.