Campus Skellefteå inleder samarbete med Mälardalens högskola

15 oktober 2020

Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges största högskolor med över 16 000 studenter som läser kurser och program inom bland annat smart produktion, inbyggda system, artificiell intelligens, ekonomi och marknadsföring, innovationsteknik och miljö. Nu finns de även på Campus Skellefteå.

Under hösten har Campus Skellefteå inlett ett samarbete med Mälardalens högskola för att på så sätt kunna öka förutsättningarna att tillgodose olika behov från både näringsliv och övriga samhället i områden som rör smart industri, industriella tillämpningar och nya produktionssystem.

-Det känns spännande att utveckla vår verksamhet i Skellefteå med allt som händer där, både i form av nya etableringar men också en allt mer avancerad industri i övrigt. Mälardalens högskola kan erbjuda särskild expertis inom områden som automation, robotisering, simulering och visualisering som vi vet det finns ett stort behov av i näringslivet idag. Vi hoppas därför att våra kurser kan vara till nytta både för enskilda individer, och företag som vill utveckla kompetens hos sig själv eller sin personal, säger Stefan Eck, projektledare på Mälardalens högskola.

-Detta känns fantastiskt roligt, dels för att vi ser att deras utbud av kurser så väl kompletterar andra aktörer i Skellefteå och i områden där vi vet att näringslivet har stora behov men också för att de tillför erfarenhet, kompetens och viktiga nätverk inom automation och robotisering, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus.

Det är inledningsvis fyra kurser inom Smart produktion som lanseras i Skellefteå, men utbudet kommer att utökas under våren. - Så länge Coronapandemin pågår kommer alla kurserna kommer att vara helt digitala, men framöver kan också inslag av campusförlagda aktiviteter bli aktuella, exempelvis vid kursuppstart och för vissa praktiska moment, berättar Svante Sundquist.
De kurser som lanseras nu handlar om optimering av produktionssystem, visualisering för industriella tillämpningar och andra ämnen inom ramen för industri 4.0. Kurserna är gratis, ger universitetspoäng och finns både på bas- och avancerad nivå. Ifall man inte är behörig att söka vissa av kurserna så har Mälardalens högskola också utvecklat en plattform med kortare, digitala kurser (så kallade MOOC-kurser) och seminarier inom industri 4.0 och artificiell intelligens som kan ge behörighet.

-Vi kommer att lyfta både MOOC-utbudet och de enskilda kurserna i våra kanaler och ser ett värde av att göra det så enkelt som möjligt för alla med det livslånga lärandet, säger Ida Lindh.
Campus Skellefteå kommer, via Lärcentrum, att kunna erbjuda studenterna grupprum, handledning och annan service som underlättar och bidrar till att höja såväl upplevelse som kvalitet på kurserna.

- Vi har utvecklat och fortsätter utveckla tjänster på campus och lärcentrum för att underlätta för distansstuderande, och detta är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Ida Lindh.

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola (MDH) är en av Sveriges största högskolor och har 16 000 studenter som läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. På MDH bedrivs forskning inom alla utbildningsområden för att lösa samhällets utmaningar, varav forskningen inom framtidens energi och inbyggda system är internationellt framstående. MDH:s nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor bidrar till att människor mår bättre och att jorden håller längre. MDH finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.