Läsandet minskar bland unga – här är Skellefteåpriset som vill vända trenden

09 november 2021

Barn och unga lägger allt mindre tid på att läsa böcker och tidningar. Det visar Statens medieråds nya rapport Ungar & medier 2021. I Skellefteå finns projektet Läsligan, som jobbar för att uppmuntra idrottande barn och unga att hitta läslusten. I år delar Läsligan ut 20 000 kronor till den som gjort, eller vill göra, en insats för läsning.

Under hösten kom Statens medieråds rapport som visar att läsningen går ner i nästan alla åldrar. År 2020 läste 21 procent av barnen mellan 9 och 12 år dagligen, en minskning från år 2012 när 31 procent läste dagligen.

I Skellefteå finns ett projekt som vill vända trenden. Läsligan startades 2013 av Skellefteå kommun och kommunikationsbyrån Henson med ambitionen att få barn och unga mellan 9 och 14 år att förstå vikten av och tjusningen med att läsa, utan att det behöver konkurrera med idrotten och skolan. God läsförmåga gör det inte bara lättare i skolan, det skapar också flexibla och öppna individer samt snabbare hjärnor, något som är viktigt inom alla idrotter.

– Läsande barn behöver sporta lika mycket som sportande barn behöver läsa och Läsligan vill visa att det bästa är att göra båda delarna, säger Skellefteå kommuns biblioteks- och kulturchef Mikke Ejrevi.

Delar ut 20 000 kronor

Sedan 2019 delar Läsligan årligen ut Läsliganpriset. Priset på 20 000 kronor går till en person, en förening eller en organisation som jobbar för att barn och unga i Skellefteå kommun ska hitta läslust.

– Stor eller liten insats spelar ingen roll. Alla är välkomna att söka, säger Jenny Lundmark, projektledare för Läsligan.

Ansökan till Läsliganpriset är öppen till och med 30 november. Tidigare vinnare är Viktor Agnarsson, Skellefteå tennisklubb (2019) och Skellefteå Baseboll Softboll U9–U12 (2020).

Ska ge ut bok

Läsligan beviljades nyligen ett stipendium på 135 000 kronor från Skandias stiftelse Idéer för livet. Stipendiet ska användas till att göra en metodbok om Läsligan. Boken kommer att innehålla metodik och pedagogik för att skapa insikter och förståelse för vikten av läsning bland idrottande barn och unga. Boken ska kunna användas i samband med exempelvis träningar, tävlingar och cuper.

På Läsligans hemsida http://skelleftea.se/lasligan finns mer information samt länk till att ansöka om Läsliganpriset.

För mer information, kontakta:
Mikke Ejrevi, kultur- och biblioteksavdelningschef Skellefteå kommun, mikke.ejrevi@skelleftea.se, 070-330 47 11
Helena Renström, marknadschef Skellefteå kommun, helena.renstrom@skelleftea.se, 072-560 48 37
Jenny Lundmark, projektledare för Läsligan på Henson, jenny.lundmark@henson.nu, 070-244 24 20

Rapporten Ungar & Medier 2021:
https://www.statensmedierad.se/rapporter-och-analyser/ungar--medier