Så tycker Skellefteåborna om platsen Skellefteå

Vad tycker Skellefteåborna om platsen där vi bor? Resultatet av en stor undersökning visar att det finns en stor framtidstro de närmaste fem åren och att många upplever en stolthet för det lokala näringslivet.
– Det finns många ljuspunkter, samtidigt som vi också har fått indikationer på vad vi behöver göra för att Skellefteå ska bli ett öppnare samhälle. De som flyttar hit ska ha lätt att hitta sin plats i tillvaron, säger Helena Renström, marknadschef på kommunen.

Det var rekordmånga svarande som ställde upp och tyckte till om platsvarumärket Skellefteå, hela 1 976 svar samlades in via Facebook och Instagram under sommaren 2019.

– Det tyder på att det finns ett stort engagemang för platsen Skellefteå och det tycker vi såklart både är värdefullt och roligt, säger Helena.
2012 lanserades Skellefteå nya platsvarumärke – många känner igen det som ”Ge idéerna plats” som handlar om att Skellefteå vill vara den plats som ger tid och utrymme åt det mest värdefulla – alla människors idéer.

”Här känner man en stolthet”

Platsvarumärket ägs av alla Skellefteåbor och bygger på att vi är ambassadörer och hjälper till i det stora arbetet med att sprida bilden av oss utåt och det som gör Skellefteå till den plats vi är.

– Vi kan se att många i dag känner en helt annan stolthet av att bo och verka på vår plats jämfört med tidigare. Platsvarumärket är en del i det, men det är också mycket annat som hänt under de här åren, allt från idrottsframgångar till företagsetableringar som svetsar oss samman. Utvecklingen har gått åt helt rätt håll men det handlar om att fortsätta med det långsiktiga arbetet. Förändring tar tid och att känna stolthet över en plats är färskvara, konstaterar Helena.

I undersökningen har Skellefteåborna fått frågor kring hur de upplever Skellefteå. Platsvarumärkets logotyp känner en väldigt stor andel till – hela 97 procent – vilket också upplevs via alla produkter som folk med stolthet bär med sig och visar upp.

 

Uppfattningen att det ska vara lätt att leva i Skellefteå har ökat med 14 procent sedan senaste undersökningen för fyra år sedan. Andelen som håller med ökar med åldern och bland pensionärerna är det bara fyra procent som är negativa.

Stark framtidstro och slutna sällskap

 

Påståendet att Skellefteå är en bra plats för barn får toppbetyg, medan 25-åringarna inte tycker att det är särskilt lätt att ha ett spännande liv som ung vuxen. I ålderskategorin 35 och uppåt stiger det positiva mönstret.

Däremot har hela 60 procent av de under 24 år höga förväntningar på Skellefteå och en majoritet av alla svaranden tror att vi kommer få det bättre de närmaste fem åren.

– Det finns en stark framtidstro i Skellefteå. Vi kan se att de mål med platsvarumärket som vi satte 2012 är uppnådda och därför är det viktigt att hitta nya mål att sätta fokus på framöver. En undersökning av det här slaget är en del av en sanning och alla undersökningar har sina styrkor så vi tittar på väldigt många olika delar när vi jobbar. Man kan säga att flera pusselbitar leder fram till en bild, säger Helena.
På förbättringsområdet ligger det stort fokus på att Skellefteå ska kännas och upplevas som en öppen och välkomnande plats. Resultatet i undersökningen visar att vi själva inte upplever oss särskilt öppna kring att vara inkluderande och jämställda. De som flyttar till Skellefteå kan också uppleva vissa slutna nätverk.
– Oavsett om vi jobbar med kompetensförsörjning eller event så försöker vi tänka på inkludering i allt vi gör, det är jätteviktigt för oss och det tänker vi fortsätta med för att bli ännu bättre. De som flyttar hit ska ha lätt att hitta sin plats och känna sig välkomna, säger Helena.