Skellefteå – en växtplats för framtidens kompetenser

Vi kan bara ana hur framtidens Skellefteå kommer att präglas av att en ny basnäring i form av batteritillverkningen etableras. Samtidigt finns det en traditionell basnäring i gruv- och smältverksindustrin som sitter på en guldgruva av metaller som också blir viktigt för det hållbara samhället. Northvolt och Boliden är två företag som har mycket att erbjuda och jobbar aktivt för att locka kompetent arbetskraft till Skellefteå.

Vi står inför en spännande och expansiv tid i Skellefteå. Många talar om en ny industriell renässans i regionen som vi inte sett maken till sedan guldet hittades i Skellefteåfältet i och med bygget av Batterifabrik Ett i Bergsbyn. Northvolt kommer att behöva anställa 2 500 personer fram till 2025.
Lika många arbetstillfällen tillkommer som underentreprenörer och med logistik och transporter. Dessutom visar förfrågningar från andra företag hos kommunen att det kan skapas sysselsättning för ytterligare 1 000 personer. Vi går med andra ord en väldigt spännande framtid till mötes. För vilken svensk stad som helst hade det varit en utmaning att växla upp på det här sättet.

– Northvolt kommer att behöva alla möjliga kompetenser för att driva en fabrik dygnet runt, året runt – allt ifrån fabrikschef, ledningsgrupp, stödfunktioner som ekonomi och HR till det mer produktionsnära. Vi söker bland annat ingenjörer som säkerställer en stabil och effektiv process, kvalitetssäkrar våra produkter i hela produktionskedjan eller som har fokus på säkerhetsfrågor. Vi kommer behöva ingenjörer och tekniker som arbetar med underhåll. Men den stora majoriteten är de som faktiskt jobbar med produktionen av batterierna, säger Katarina Borstedt, ansvarig för kompetensförsörjningen på Northvolt.

Northvolt vill locka kvinnor

Att hitta kompetent arbetskraft till alla yrkesroller är en utmaning som står högst på agendan för Northvolt.
– Vi är framåtblickande och har kompetensutmaningen i ständigt fokus. Man kan säga att vi jobbar utifrån tre olika perspektiv – dels behöver vi redan nu från start säkerställa att vi attraherar personer som vill flytta till Skellefteå. Vi vill absolut ge Skellefteåborna jobb men vi behöver också fokusera brett. Med en nästintill obefintlig arbetslöshet kommer det annars att bli tufft för det lokala näringslivet, säger Katarina. Katarina Borstedt, Northvolt

– Dels arbetar vi för att säkerställa en mixad grupp, att vi får en bra könsbalans. Vår verksamhet lämpar sig lik väl för kvinnor som för män – det är inga tunga lyft utan mer fokus på detaljer som kräver stor noggrannhet. Det blir därmed viktigt att kommunicera ut möjligheterna till många olika målgrupper. Till sist handlar det om att skapa utbildningar för de som ännu inte har ett jobb eller vill byta bransch. Där samarbetar vi tätt med bl.a. kommunens vuxenutbildning.

Just nu har vi ett stort rekryteringsfokus relaterat till bygg och konstruktion men vi letar också efter andra nyckelroller. Redan under nästa år flyttar fokus till bland annat underhållspersonal som behövs tidigt vid uppförandet av fabriken, säger Katarina.

Northvolt har tillsammans med Arbetsförmedlingen varit på Sverigeturné och besökt städer från Malmö i söder till Luleå i norr. Faktisk erfarenhet från batteriproduktion är jättesvår att hitta i Sverige – även i Europa som halkat efter Asien som den ledande aktören men som nu strävar efter att bli självförsörjande på batterimarknaden. Därför har EU-kommissionen beviljat Skellefteå kommun drygt 42 miljoner kronor för att koordinera arbetet kring ett europeiskt samarbetsprojekt med syfte att öka kompetensen inom europeisk batteritillverkning. Skellefteå ska bli ett industriellt och kompetensmässigt kluster för att göra gröna batterier.
– En huvudanledning till varför vi alla jobbar på Northvolt är för att vi vill göra något gott för världen och bidra till omställningen mot elektrifiering – som bonus får man vara med och bygga en helt ny basindustri, vilket i sig är jättespännande. Att vara med på en sån här resa är en möjlighet som bara kommer en gång, menar Katarina.

400 yrkesroller hos Boliden

Där Northvolt kommer in som en ny aktör har vi Boliden som i snart 100 år bidragit till att säkerställa arbetstillfällen för generationer av människor i regionen och bidragit till samhällsutvecklingen. I dagsläget har Boliden 5 800 medarbetare i koncernen och närmare 400 olika yrkesroller. Behovet av kompetent arbetskraft är en högt prioriterad fråga inom Boliden som de arbetar med på många olika sätt.
– Vi är ofta ute och berättar om vilka möjligheter som finns hos oss för flera olika målgrupper eftersom vi behöver duktiga medarbetare inom många olika yrkeskategorier. Vi börjar informera om Boliden lokalt där vi har verksamheter redan i grundskolan, men vi besöker också viktiga högskolor och universitet för att berätta om karriärmöjligheter inom Boliden. För att klara omställningen till ett hållbart samhälle är mycket kopplat till ny teknik och där är behovet av metaller stort, säger Martin Eman, manager employer branding hos Boliden.

Ett tydligt exempel kopplat till elbilstillverkningen är att i ett helelektriskt fordon används nittio kilo koppar eller mer, vilket är tre till fyra gånger mer än i ett fordon med förbränningsmotor.
– Nya innovationer inom vår bransch innebär att vi kommer behöva duktiga medarbetare inom en rad olika områden i framtiden. När jag står på KTH i Stockholm är vi inte lika kända som där vi har gruvverksamhet, men väldigt många blir positivt överraskade när de ser bredden på arbetstillfällen vi kan erbjuda. Det uppstår också en förståelse för hur viktiga vi kommer vara i framtidens hållbara samhälle, säger Martin.

Pensionsavgångar och en allmän rörelse på arbetsmarknaden gör att Boliden har ett ständigt behov av nya medarbetare.
– När det gäller Skellefteåregionen så har vi yrken kopplat till hela värdekedjan runt metallproduktionen. Det handlar om ingenjörsbefattningar i olika roller, både nyutexaminerade och seniora som är mer erfarna. På kollektivsidan behöver vi bland annat bergarbetare på gruvsidan och processoperatörer på smältverkssidan. Det är det som gör oss så spännande – att vi har så många olika befattningar och många olika karriärmöjligheter, säger Martin.

Välkommen på hemvändarträff

Den 29–30 november genomför Skellefteå och Piteå ett event i Stockholm kallat "PS Saknar dig". Det går ut på att KTH-studenter och näringsliv träffas på fredagen, där mingel varvas med föreläsningar. På lördagen bjuds utflyttade Skellefteå- och Piteåbor till Skansen för en hemvändarträff i samband med julmarknaden. Ett bra tillfälle att träffa nya och gamla vänner, äta god mat hemifrån och lyssna på dagens och morgondagens näringsliv som presenterar vad som händer på hemmaplan.

Förutom Boliden och Northvolt så deltar även Alimak och Skellefteå Kraft under hela eventet PS Saknar dig. Dessutom medverkar bland andra Franke Futurum, Arctic Game Lab, Wikan Personal, LTU och Internationella Engelska Skolan på hemvändarträffen på Skansen.
– Förutom alla spännande karriärmöjligheter så inser vi också att det behövs mer än ett arbete för att någon tar steget och flyttar. Skellefteå utvecklas hela tiden mot att bli en så attraktiv plats för barnfamiljer som möjligt vilket vi tycker är jätteroligt och viktigt, säger Martin.