Skellefteå satsar på tillgänglig skärgård

Skellefteås skärgård har lysande pärlor som ännu är oupptäckta för många. Ett ypperligt exempel är ön Pite-Rönnskär i de nordostligaste delarna av kommunen.
– Det är trevligt att vi kan göra skärgården mer tillgänglig, både för båtfolk och andra, säger Mats Johansson som arrenderar lotshuset på Pite-Rönnskär och i sommar kör båtturer på flera ställen runtom i Skellefteås skärgård.

Ifjol fick Mats Johansson och Jeanette Larsson klartecken att arrendera det gamla lotshusetpå Pite-Rönnskär. Paret kunde då slå upp portarna till ett kombinerat café och vandrarhem på nedervåningen. I sommar utvidgas satsningen genom att övervåningen i lotshuset renoveras. Det innebär att det i sommar kommer att finnas sju övernattningsrum med totalt femton bäddar.
– Caféet ifjol blev jättelyckat. Vi är helnöjda trots att vädret inte var med oss då. Även båtfolket tyckte att det var underbart med ett café här när de stannar över i hamnen. Pite-Rönnskär är en väldigt speciell ö som fler förtjänar att upptäcka, säger Mats.
Utöver de 30-talet gamla fiskestugor som finns på Pite-Rönnskär och är privatägda, rymmer ön även bland annat ett gammalt kapell som byggdes 1771 och en 37 meter hög heidenstamfyr som är Sveriges näst högsta fyr och landets högsta järnfyr.

Vandrarhemsdelen i lotshuset får också potential att växa i sommar genom båtturerna från Kinnbäck med en större och handikappvänlig båt som tar tolv personer och där det kommer att köras extraturer vid behov utöver ordinarie turlista.
– Det tar bara en kvart från Kinnbäck ut till Pite-Rönnskär. En del vill bara åka båt. Det är så många som aldrig annars kommer ut på havet. Det finns inget bättre än att vara ute på vattnet en solig sommardag, säger Mats.
En annan nyhet i sommar är att det vissa veckor kommer att köras turer även från Kåge Hamn till Lillhällan på Bastuholmen i Kågefjärden.
– Lillhällan har anpassats för personer med rörelsenedsättning. Förhoppningsvis slår testet väl ut så att vi kan fortsätta med att skjutsa ut folk från Kåge Hamn, säger Mats.

Det finns inget bättre än att vara ute på vattnet en solig sommardag. 

FULLT PÅ BRYGGORNA

I just Kåge Hamn har byggnationer pågått under vintern och våren. Hans Öhlund, som är ordförande i Skellefteås största båtklubb, Kåge båtklubb, berättar:
– Vi bygger ut med fler bryggor. I sommar har vi cirka 220 båtplatser jämfört med 180 tidigare. Det blir fullt på bryggorna, men nu kommer vi i alla fall att kunna erbjuda alla våra medlemmar som har stått i kö en båtplats. Vi installerar även en ny tankanläggning. Till hösten kommer vi att muddra för att få bättre
djup i hamnen, och det finns framtidsplaner på ytterligare utbyggnad. Hittar vi finansiering och aktörer för driften skulle det nuvarande caféet kunna utökas till restaurangverksamhet.
I Skellefteå finns det 695 öar, varav 200 namngivna. Kommunens totala strandlinje, öar inkluderade, omfattar hela 600 mil.
– Det finns en fin skärgård i Skellefteå som inte så många känner till. Ser man till mitt perspektiv att ha varit ute i bobara båtar i 30 års tid, så har vi fått en betydligt mer levande skärgård i Skellefteå under de senaste åren.

Det finns en fin skärgård i Skellefteå som inte så många känner till.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Hans poängterar att olika typer av bekvämliga satsningar gör skärgårdsmiljöerna mer tilltalande.
– Folk vill kunna ta iland på olika ställen för att kunna äta och fika. Att vi i sommar får sätta ut grillplatser på obebodda Klovaskär är ett gott exempel som kommer att göra den ön mer attraktiv att stanna till på.
– Själva skärgården har inte ändrats, men tillgängligheten har ökat. Kommunen har insett värdet av att det med ganska små medel går att understödja båtlivet på olika sätt. Många ideella insatser görs på olika håll. I det som vi är inblandade i har vi också tagit höjd, och gärna gör det framåt, med att göra handikappanpassningar så gott det går när vi bygger ute i naturen. Satsningarna i skärgården gynnar givetvis även barnfamiljer.
– Sedan är det viktigt att alla vi som är ute i skärgården hjälps åt att hålla snyggt och tänka på miljön.
Hans pekar i det sammanhanget på en fördel med Skellefteås skärgård jämfört med exempelvis Luleå och Piteå som varit tidigare ute med sina skärgårdssatsningar:
– Ifjol kom en ny lagstiftning om att toatömning från fritidsbåtar inte får ske i havet. I Skellefteå erbjuder alla båtklubbar toatömning. Det är sämre ställt med det i Norrbotten. Inom en snar framtid kommer vi att ha en väl utbyggd service i Skellefteås skärgård med de satsningar och investeringar som görs. Ulrika Rönnlund är friluftssamordnare på Skellefteå kommun med ansvar för skärgården.
– Vi gör en medveten satsning för att vi ser den potential som Skellefteås kust och skärgård har. Vi har också ett strategiskt tänk, där vi har bestämt att om vi gör något så ska det göras ordentligt. Till exempel har vi tagit fram bastuaggregat och eldstäder i hållbart stål för våra skärgårdsmiljöer, säger Ulrika som menar att en utvecklad skärgård kan ge positiva effekter för både turistnäringen och de egna kommunmedborgarna.Stuga på ö
– I samverkan med Bottenvikens skärgård och Visit Skellefteå söker vi projektmedel hos Landsbygdsprogrammet för att skapa skyltar på öar och på land i kustnära miljöer. De ska på ett djupare sätt berätta var man har kommit. Sedan har vi även planer på att fokusera på kanotpaddling, att göra en inventering så att man ska känna sig trygg om man vill paddla på havet i Skellefteå, berättar Ulrika.

KAN NÅS FRÅN LAND

Tina Nilsson är samordnare för kommunsamverkan i Bottenvikens skärgård, där förutom Skellefteå även Piteå, Luleå och Haparanda ingår.
– Vi har jobbat inom ramen för Bottenvikens skärgård sedan 2006. Inledningsvis var det i mer blygsam skala, men nu finns det en gemensam strategi där vi tillsammans jobbar med bland annat infrastrukturen för skärgården och att höja standarden på olika sätt, säger Tina.
Det går även att nå skärgården landvägen på ett flertal ställen i kommunen. Som Tina påpekar:
– Jag möts ibland av åsikten att det inte finns någon skärgård i Skellefteå. Det stämmer inte alls. Skellefteå har en fantastisk skärgård och genom tillgänglighetssatsningarna öppnar vi för att fler upptäcker det. Skellefteå är också lite unikt på så sätt att det finns så många kustnära besöksmål som det går att åka bil till. Det gör att man inte blir lika säsongsberoende, och den utbyggda turbåtstrafiken i Skellefteå gör också att fler får möjlighet att komma ut på havet och till öarna nära kusten.

Mer information om Skellefteås skärgård finns på visitskelleftea.se och skelleftea.se/batliv