Smart Tillväxt

Smart Tillväxt är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun, Skellefteå kommun och Älvsbyns kommun som arbetar för att skapa förutsättningar för ökat nyföretagande, fler nya innovationer, ökad tillväxt i befintliga företag och fler växande företag i nya och befintliga branscher.

 

Smart Tillväxt arbetar för att främja innovationsmiljöer och nätverkande

The Great Northern
Projektet Smart Tillväxt har varit delfinansiär av uppbyggnaden av The Great Northern - ett internationellt innovationshus för startups och etablerade företag.
The Greath Northern

Idélabbet på Campus
Projektet har varit huvudfinansiär av den kreativa innovationsmiljön på Campus
Idélabbet

Kostnadsfri affärsrådgivning

I ett led att skapa förutsättningarna för fler företagare och möjliggöra att fler entreprenörer får möjlighet att testa sin idé, finansierar även projektet:

-Nyföretagsrådgivning
Affärsrådgivare som tillhandahåller kostnadsfri, konfidentiell affärsrådgivning till personer  som funderar på att starta företag eller precis startat eget (affärsrådgivare i samverkan med Nyföretagarcentrum)

-Skellefteå Startup Accelerator
Skellefteå Startup Labs är ett praktiskt orienterat program där vi formulerar och vässar entreprenörers affärsidéer. Programmet drivs av Arctic Business Incubator och består av sex workshoptillfällen samt coachning av ABIs affärscoacher. Deltagarna har också möjlighet att sitta och arbeta med sina idéer i The Great Northern” under programmet. Skellefteå Start Up labs är en del inom EU-projektet Smart Tillväxt som leds av Skellefteå Kommun.
Skellefteå Startup Accelerator

-Innovationsrådgivning
Har du en idé? LTU Business AB erbjuder gratis innovationsrådgivning och hjälp till att kartlägga idéns marknadspotential i ett tidigt skede. Ta reda på om produkt- eller tjänstidén är värd att satsa på!
LTU Business AB  

-Mentorskapsprogram (initieras under 2017)

 

Workshops och inspirationsföreläsningar

Projektet arrangerar en rad olika inspirationsföreläsningar/workshops i syfte att inspirera och informera, både till entreprenörskap och ökat nätverkande mellan företag, kommunen och i regionen.
Exempelvis där entreprenörer berättar om sina erfarenheter och lärdomar att starta och driva företag.

Mer information kommer inom kort, vid frågor kontakta
Ida Lindh 070- 541 39 89, ida.lindh@skelleftea.se