Om SM-veckan

Här hittar du information om vad SM-veckan är, varför Skellefteå fick SM-veckan och vilka visioner och mål som finns med SM-veckan i Skellefteå.

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF), Skellefteå kommun. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.

I Skellefteå blir det 28 idrotter , både klassiska vinteridrotter och inomhusidrotter. Uppskattningsvis kommer mellan 4 500 och 5 500 deltagare.

Hur Skellefteå fick veckan och varför 
Efter en hård kamp mellan Söderhamn och Skellefteå om vem som skulle få arrangera SM-veckan vinter har Riksidrottsförbundet och Sveriges Television enats om att tilldela Söderhamn och Skellefteå varsin SM-vecka.
- Städernas ansökningar imponerade och både Söderhamn och Skellefteå har visat upp goda förutsättningar som värdstad, säger Per Bergljung, sponsor och evenemangsansvarig vid Riksidrottsförbundet.


Skellefteås vision och mål 
• SM-veckan i Skellefteå ska lyfta fram platsen Skellefteå och dess erbjudanden. Skellefteå ska upplevas som en attraktiv plats som fler vill bo, verka i och besöka.
• SM-veckan i Skellefteå ska vara en folkfest, präglad av engagemang, delaktighet, framsynthet och hållbarhet. Utrymmet för och tillvaratagande av idéer ska tydligt framträda innan, under och efter genomförandet.
• SM-veckan i Skellefteå ska lyfta fram Skellefteå som en mångfacetterad idrotts- och arrangemangsstad.