Organisation

För att kunna genomföra en SM-vecka behövs en organisation. Här hittar ni projektorganisationen för SM-veckan i Skellefteå 2018. Under den finns en hel del andra människor som också hjälper till på olika sätt.

Sinnika Sjunnesson, projektledare
Maria Rautio, platsmarknadsföring, värdskap och besöksnäring
Mikael Wiklund, anläggningar
Maria Renström, idrottstävlingarna
Emma Johansson, infrastruktur och trafik
Per Gysenius, seminarier, konferens och utbildning
Mona Stenberg, kommunikation
Patrik Nilsson, säkerhet
Alexandra Sundberg, tillgänglighet, jämställdhet och mångfald
Roland Eriksson, folkfest och partnerskap