Träindustri

Skellefteå är en modern trästad och driver den tekniska utvecklingen inom trä. I kombination med forskning och utveckling kring träbyggande på Campus förverkligas visioner om hållbart byggande som skapar attraktiva och sunda livsmiljöer till gagn för hela landet. Träbranschen i regionen har tagit ledartröjan i denna förändring av byggandet.

Flera Skellefteåföretag haft en framstående roll inom industriellt byggande i trä. Utvecklingen av broar, hallar och flerbostadshus i trä spelar en viktig roll för framtidens hållbara samhälle.

Just nu byggs Sara Kulturhus, Skellefteås nya mötesplats. som tillsammans med hotell kommer att bli ett av världens högsta trähus. Här kombineras Skellefteås arv av att bygga i trä med den senaste ingenjörskonsten, vilket gjort projektet till en förebild inom hållbar design och konstruktion.

Samarbetet med forskningsinstitut som SP Trätek och Luleå Tekniska Universitet Skellefteås träindustrier ger direkt tillgång till världsledande vetenskaplig träforskning.

Några företag att nämna är Martinsonskoncernen, Skellefteå Snickericentral, Valutec AB och Renholmen AB.

Yrkesutbildning

Vuxenutbildningen i Skellefteå Kommun erbjuder ett antal gymnasiala utbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gymnasieprogrammen. Den som har tidigare erfarenhet inom branschen kan få delar av kurserna validerade.

Se utbudet av Yrkesutbildningar i Skellefteå

Träbyggnadsprojektör,YA

 

Träteknik Master, LTU

Träteknik forskning, LTU