Upplevelseindustri

Som en av Sveriges snabbast växande turistregioner lockar området besökare med minnesvärda upplevelser året runt. Visit Skellefteå arbetar för att utveckla turismnäringen och att marknadsföra regionen nationellt och internationellt.

Rese- och turistindustrin är världens snabbast växande industri. Resebranschen efterfrågar välutbildad och säljinriktad personal. Man har all anledning att tro p en fortsatt hög efterfrågan på grund av ökat resande, allt mer komplext resande, kommande pensionsavgångar och förändrade arbetsmetoder.

Besöksnäringen är under snabb tillväxt med sysselsättningspotential i hela landet. Turistföretag har en högre tillväxttro och tillväxtvilja än genomsnittet för små och medelstora företag, både vad gäller viljan att växa genom ökad omsättning och genom att anställa ny personal.

Yh-utbildning TRAC-diplomerad resekonsult

Branschen har stort intresse av utbildningen och skolans nära samarbete med branschföretag garanterar att du får rätt kvalifikationer för din framtida karriär. På Campus Skellefteå har man i många år erbjudit Yh-utbildning med framgångsrikt resultat.

 

 

TRAC Turism- och Resekonsult

 

Visit Skellefteå