Utrymme för gräsrotskulturen att växa

Kulturhuset Sara är ett av de stora samtalsämnena i Skellefteå just nu och kommer att samla många delar av kulturen. Men hur är läget utanför kulturhuset? Vi undersökte hur gräsrotskulturen mår – och hur Sara kommer att påverka den.

Rose-Marie Lindfors är bland annat aktiv i Skelleftebygdens Berättarförening och projektledare för Lyssna på oss – ett treårigt projekt i Jörn, finansierat av Kulturrådet.

– Det händer mycket i kulturen, men inte alltid utanför centralorten. Det fanns en stor frustration i Jörn, där man tyckte att man inte blev sedd och var långt borta från allt. I projektet fick alla som ville prova på alla möjliga uttryck: dans, konst, teater, film med mera.
Projektet blev en framgång över förväntan med många aktiviteter, till exempel en festival som samlade över hundra programpunkter av Jörnbor och utflyttade Jörnbor.

– Kreativiteten har blommat ut fullständigt i Jörn. Alla har rätt att delta i kulturen, och om man skapar tillit och delaktighet, då skapar man också publik till kulturhuset. Lita på kulturen, så kommer den att blomstra!
Ros-Marie Lindfors

STOR SPÄNNVIDD

Kulturföreningen Mullberget på Mullbergsvägen, med cirka 200 aktiva medlemmar, har replokaler, inspelningsstudios, konstateljé, dans- och teaterlokal, konsertlokal, studios för film och foto, utbildningar med mera. Mest kända är man dock för att arrangera Trästockfestivalen. Agnes Lundmark är verksamhetsutvecklare i Mullberget.

– Gräsrotskulturen i Skellefteå är vid liv, men har förändrats mycket de senaste tio åren. Idag är det inte lika många som spelar i band; många vill spela in i studio istället och har kanske till och med egen studio hemma. För dem kan vi vara en mötesplats och ett nav för samarbeten. Men livemusiken lever absolut. Vi arrangerar spelningar över hela året.

SCENER I OLIKA STORLEKAR

En verksamhet som hoppas få flytta in på Nordanå är Skellefteå Musikaliska, som vill skapa ett hus fyllt av kultur med bland annat ett museum för Skellefteåmusiken, en scen och ett kafé. Thomas ”Linge” Lindgren är eldsjälen bakom projektet, och tror att kulturhuset kommer att ge positiva effekter även för gräsrotskulturen:

– Kulturen är en framgångsfaktor – den måste bara finnas – och när vi sätter kulturen mitt i stan så händer det saker. Det finns många duktiga musiker och andra kulturutövare redan idag, men med fler scener i olika storlekar och större publik kan vi räkna med en spinoff-effekt som märks. Tröskeln för att utöva kultur själv kommer att sänkas. Även näringslivet är positivt; man vet att kulturen är en viktig del i paketet om vi ska kunna locka folk från andra delar av världen att bosätta sig här.

Agnes Lundmark håller med:
– Jag tror att det finns ett driv att få synas i samband med kulturhuset och en förståelse för att kulturen hjälper kulturen. Med fler scener kommer fler att få upp ögonen för kultur, och utbudet kan bli större. Vi vill jobba för gräsrotskulturen som finns nu, men även för framtiden, och hoppas förstås att vi får finnas kvar och fortsätta att utvecklas som en fri medlemsstyrd förening.
Agnes Lundmark